สมัครสมาชิก
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
Members : 29461
Content : 44
Web Links : 6
Content View Hits : 136538
alt 
alt เพื่อรับชมการ์ตูน animation เรื่อง พระมหาชนก
สรุปบทเรียนการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการติดตามและสอนงานสำหรับ   การบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 2 alt


คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี 2558 ที่ ส.1/2558

สรุปบทเรียนโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์     ระดับต้น รุ่นที่ 16 alt

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 6/2557 alt

ดูภาพกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่เว็บคลังความรู้ สลก. เมนู"รวมภาพกิจกรรม"

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน alt

การประเมินการจัดการความรู้ (KMA 2014) สำนักงานเลขานุการกรม alt

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบืเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 (KM AAR 2014)
 
คู่มือการปฏิบัติงาน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมชลประทาน alt
ถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 alt


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 671/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย           อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรมชลประทาน alt

สรุปรายงานการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 4alt

การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานกรมชลประทาน โดย อธช. วันที่ 17 มิถุนายน 2557


* สำนักงาน ก.พ. ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นฯ 
  ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2557


* สมัครสมาชิกเว็ปไซต์ของสลก.ได้ที่นี่ คลิ๊ก 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
ค้นหา

ผู้บริหาร
100.jpg
นาฬิกา
กรุงเทพ
แบบสอบถาม
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเว็ปไซต์ของสำนักงานเลขานุการกรม
 
ใคร..ออนไลน์
We have 14 guests online