forex trading logo

สมัครสมาชิกสถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

สมาชิก : 91
Content : 36
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 19907

Download

ภารกิจหน่วยงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011 เวลา 05:01 น.

 

ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ของฝ่ายบริหารทั่วไป

๑. มีหน้าที่ดำเนินการและควบคุมงานสารบรรณของกรม
๒. ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหาร
๓. พิจารณาเอกสารและเอกสารลับส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินการด้านงานการเจ้าหน้าที่ ธุรการ ของสำนักงานเลขานุการกรม
๕. ดำเนินการด้านงานพัสดุของผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม
๖. ดำเนินการด้านงานการเงินและงบประมาณของผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานเลขานุการกรม
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้
รับมอบหมาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 02:41 น.
 

ค้นหา

หัวหน้าฝ่าย

00110.jpg

นาฬิกา

แบบสอบถาม

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริการของฝ่ายบริหารทั่วไป
 

ใคร..ออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.