ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริการของฝ่ายอาคารสถานที่1

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริการของฝ่ายอาคารสถานที่1
พึงพอใจมากที่สุด
28  57.1%
พึงพอใจน้อยมาก
10  20.4%
พึงพอใจมาก
8  16.3%
พึงพอใจน้อย
2  4.1%
พึงพอใจปานกลาง
1  2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  49
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 13:58 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 12:22 น.

สมัครสมาชิก

สถิติผู้เข้าชม

สมาชิก : 56
Content : 18
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 22387

ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่1

surachet11.jpg

สถานะออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสอบถาม

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริการของฝ่ายอาคารสถานที่1