ทำเนียบหัวหน้าฝ่าย


นายประกิต  อ่อนวิมล
นายช่างควบคุมหน่วยก่อสร้างโครงการปากเกร็ด
ตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2495

นายจรูญ  แสงงำพาล
ผู้รักษาบริเวณกรมชลประทาน ปากเกร็ด
ตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. 2495 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2501

นายจำลอง  ยอดยิ่ง
ผู้รักษาบริเวณกรมชลประทาน ปากเกร็ด

นายณชระ  จิราพงษ์
ผู้รักษาบริเวณกรมชลประทาน ปากเกร็ด
ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2524 ถึง มกราคม พ.ศ. 2528

นายทรงศักดิ์  ทวีเจริญ
ผู้รักษาบริเวณกรมชลประทาน สามเสน-ปากเกร็ด
ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2529

นายสมหมาย  สุขสุเมฆ
ผู้รักษาบริเวณกรมชลประทาน สามเสน-ปากเกร็ด
ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2529

นายสมหมาย  สถาผล
หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ตั้งแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532

นายรัตนะ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2535

นายวันชัย  ทองไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นายประโยชน์  สมานรัตน์
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นายวิสูตร  เทพโพธา
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นายทรงพล  สวยสม
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ.2555

นายสุรเชษฐ  รงคพรรณ์
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ตั้งแต่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบัน

 

สมัครสมาชิก

สถิติผู้เข้าชม

สมาชิก : 56
Content : 18
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 22385

ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่1

surachet11.jpg

สถานะออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสอบถาม

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริการของฝ่ายอาคารสถานที่1