*DOWNLOAD แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆ*

หนังสือขออนุญาตนำสิ่งของเข้ามาในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน (แบบ ร.บ. 5)

หนังสือขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกบริเวณกรมชลประทาน สามเสน (แบบ ร.บ. 6)

แบบขออนุญาตจอดรถยนต์ข้ามคืนภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน (แบบ ร.บ. 7)

แบบขออนุญาตพักอาศัยข้ามคืนภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน (แบบ ร.บ. 8)

บันทึกรายการแจ้งซ่อม (แบบ ร.บ. 9)

แบบขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ เพื่อเข้า - ออก กรมชลประทาน (แบบ ร.บ. 10)

แบบจอดรถชป.ค้างคืนภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน (แบบ ร.ร. 11)

แบบฟอร์มการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานทำความสะอาดรายเดือน

 

 

สมัครสมาชิก

สถิติผู้เข้าชม

สมาชิก : 56
Content : 18
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 22380

ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่1

surachet11.jpg

สถานะออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสอบถาม

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริการของฝ่ายอาคารสถานที่1