วันที่ 24 ธันวาคม 2555 
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 E.นร0106/ว5601 ชป.16650/55
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 6 ประจำปี 2556 E.ปช0032/ว0092 ชป.16593/55
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนและเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน E.กษ0201.06/ว11521 ชป.16735/55
ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2555 และเป็นต้นแบบในการ "หยุดกิน หยุดล่า หยุดลักลอบค้า ร่วมใจรักษาสัตว์ป่าทั่วไทย" E.กษ0201.06/ว11524 ชป.16736/55
.วันที่ 17 ธันวาคม 2555 
สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี2555 E.กษ0201.06/ว11240 ชป.16379/55
ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี 2556 E.สวก0600/ว.2533 ชป.16352/55
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับแลก - จ่ายแลกเหรีญกษาปณ์ E.กค0309/ว180 ชป.16182/55
วันที่ 11 ธันวาคม 2555 
ขอเชิญร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) E.ศธ0513.10808/ยธ.ภาษาอังกฤษ/335 ชป.16046/55
ขอเชิญและแจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาในโครงการปริญญาโท สาจาวิทชาสันติศึกษา E.ศธ6100.2/1079 ชป.16043/55
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ E.กษ0201.06/11026 ชป.16014/55
วันที่ 6 ธันวาคม 2555 
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม และแนวโน้มปี 2555-2556 E.กษ0201.06/ว10988 ชป.15923/55
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศาสนกุศลภายในส่วนราชการ E.กษ0201.06/ว10751 ชป.15712/55
ขอแจ้งแผนผังการจัดงานและแผนผังการจราจรงาน"เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์"ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว10775 ชป.15711/55
การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐและคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ E.กษ0201.06/ว10816 ชป.15748/55
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 E.กษ0202/ว11400 ชป.15743/55
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาในงาน "มอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ปี2555" E.TVB_EVENT024/2555 ชป..15443/55
ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ(Concept Paper) เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคส่วนและเชิงพื้นที่เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ" E.นร6203/0322/2555 ชป.15677/55
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน และขอควมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "TU Law Open House 2012" E.ศธ.0516.12/ว.2387 ชป.15428/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) E.มธบ0411(1)/11223 ชป.15341/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา(สาขาเศรษฐศาสตร์) ปีการศึกษา 2556 E.มธบ.0404(1)/11177 ชป.15465/55
การจัดสวัสดิการอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการ ระยะที่ 2 E.กษ0202/ว6540 ชป.15534/55
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทยเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนหูหนวกทั่วประเทศ E.กษ0201.06/ว10511 ชป.15536/55
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดินของสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาถคนตาบอด E.กษ0201.06/ว10628 ชป.15511/55
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 
ขอเชิญเป็นเกียรติในการจัดงานรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 E.กษ0201.06/ว10651 ชป.15503/55
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 
สรุปผลการประชุมกรรมการจัดงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว10610 ชป.15393/55
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และบุคลากรสมัครเข้าเป้นนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตร 1 ปี) E.มศป.016/พิเศษ ชป.15233/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานแนะนำหลักสูตร (OPEN HOUSE) และการรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตย์ศึกษา (สาขาเศรษฐศาสตร์) E.ศศ.ม.0404(1)/ ชป.15175/55
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ E.พิเศษ/นางสุชีลาสุดสังเกตุ/2555 ชป.15174/55
ขออนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี 2556 E.พิเศษ9/2555/วันเด็ก ชป.15144/55
เชิญชวนสมัครเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง E.กษ0201.06/ว10349 ชป.15110/55
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และ/หรือ เสนอชื่อนิสิตเก่าเกษตรดีเด่น E.สก.ว.29/2555 ชป.15201/55
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดนางนพมาศในการจัดงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2555" E.นร0219.01/ว934 ชป.15194/55
การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) จังหวัดนครพรม E.กษ0201.06/ว10291 ชป.14980/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2556 E.ศธ0517.10/ว.4156 ชป.14959/55
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในการทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ณ วัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต E.กษ0201.06/ว10297 ชป.14949/55
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555 กรมหม่อนไหม E.กษ2701/ว315 ชป.14816/55
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผ่นพับ "สรุปข้อมูบสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505" E.กษ0201.06/ว10130 ชป.14786/55
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2556 E.สวก0600/2338 ชป.14758/55
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 
จัดส่งรายงานการเสวนาสมัชชาแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้? "สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงในอาชีพและรายได้" E.กษ0201.06/ว10098 ชป.14705/55
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "คอร์รัปชั่น : จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมไทย" E.สคช.ว266/2555 ชป.14757/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ"ศิริราช 9 มงคล" E.กษ0201.06/ว9977 ชป.14552/55
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้ากระกฐินพระราชทาน E.ทส1601.5/ว1117 ชป.14517/55
ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่6/ประจำปี 2556 E.TSAE2555/ว77 ชป14514/55
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเสวนา E.ศธ0512.5/2320 ชป.14502/55
โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษตามพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารE.กษ0201.06/ว9913 ชป.14448/55
ขอความอนุเคราห์เผยแพร่ข่าวสาร E.ศธ0512.15/197 ชป.14320/55
แจ้งย้ายที่ทำการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย E.สกส.03/ว181 ชป.14378/55
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2555 E.ดบ.1.1/1136 ชป.14238/55
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้าง "Bangkok Health Tech Open House 2010" วันที่ 23 พ.ย. 2555 ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น. ณ ห้องสรรพสินค้า Supreme Complex สามเสน E.วสก.1361/2555 ชป.14376/55
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา วันที่ 17 พ.ย. 55 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E.ศธ0512.6(2750)/พิเศษ ชป.14382/55
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ของกรมส่งเสริมการเกษตร E.กษ0201.06/ว9940 ชป.14458/55
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 
กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2555 E.พิเศษ/นายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์/2555 ชป.14247/55
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ.2552 - 2556 E.มท0618/ว10556 ชป.14288/55
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาในงานจุฬาวิชาการ 55 กิจกรรม Smart Green 55 Fair E.กษ0201.06/ว9837 ชป.14335/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 E.ศธ0513.10609/3362 ชป.14275/55
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเข้าพัก และจัดอบรมสัมมนาในรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาตE.กษ0201.06/ว9766 ชป.14229/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคคลเข้าศึกษา E.พิเศษ/ดร.อัมพรธำรงลักษณ์/2555 ชป.14239/55
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
ขอเชิญร่วมงานฉลององค์กฐินสามัคคีปี 2555 (วัดเทวธรรม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี) E.สชป.13/656/2555 ลก.12316/55
วันที่ 31 ตุลาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 (แผนที่) E.กษ0201.06/ว9141 ชป.13029/55
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะ E.กษ0202/ว10325 ชป.14122/55
ขอเรียนเชิญร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุน "โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร สพร.สพฐ." E.กษ0201.06/ว9669 ชป.14120/55
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว9507 ชป.13929/55
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีพุทธศากราช 2555 E.ทส0704/2766 ชป.13885/55
ขอสนับสนุนการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว E.กษ0201.06/ว9401 ชป.13534/55
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2555 E.กษ0401/ว928 ชป.13537/55
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์(วันที่ 10 พ.ย.55) E.กษ0201.06/ว9363 ชป.13539/55
กรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอท E.กษ0201.06/ว9482 ชป.13768/55
ขอเชิญร่วมบริจาคและร่วมพิธีหล่อเจ้าพ่อขุนด่าน(ขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน) E.กผง06/429/2555 ลก.12202/55
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานมหกรรม 7 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 1/2555 E.กษ0212/ว2353 ชป.13753/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งจองพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร E.กษ0201.06/ว9618 ชป.13944/55
วันที่ 30 ตุลาคม 2555 
การจัดงานเทศน์มหาชาติประยุกต์ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ E.กษ0201.06/ว9499 ชป.13766/55
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัครรี วัดท่ายาง E.สลก.1114/2555
การเลื่อนกำหนดการยกเลิกน้ำมันเบนซิน 91 E.กษ0201.06/ว9648 ชป.14061/55
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. E.กษ0201.06/ว9480 ชป.13764/55
วันที่ 24 ตุลาคม 2555 
โครงการ ลดอ้วน ลดโรค E.พิเศษ/นางสาวธัญญาณีอุษยาพร/2555 ชป.13451/55
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประกอบการและหมายเลขทะเบียนรถขนส่งและรถโดยสารของฝ่ายไทย E.กษ0204.4/ว6464 ชป.13430/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา E.ศธ0525.6/0455 ชป.13588/55
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2555 E.กค0401.4/41561 ชป.13350/55
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว9264 ชป.13369/55
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช 2555 E.กษ0201.06/9330 ชป.13457/55
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินประทาน ประจำปีพุทธศักราช2555 E.กษ0201.06/ว9309 ชป.13365/55
วันที่ 22 ตุลาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Thailand International Porcilain Painting Convention 2012 หรือ TIPP 2012 (วันที่ 8 - 11 พ.ย.55) E.กษ0201.06/ว9322 ชป.13353/55
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทริรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก E.กค03069/ว148 ชป.13345/55
เชิญชวนสั่งจองวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร รุ่น "เบญจนวมงคล"และร่วมสนับสนุนบริจาคเงินสมทบทุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammographpy) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ E.กษ0201.06/ว9216 ชป.13361/55
ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" E.สสคท.1827/2555 ชป.13337/55
วันที่ 18 ตุลาคม 2555 
ขอเชิญร่วมงานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2555 E.กษ0201.06/ว9029 ชป.13270/55
วันที่ 17 ตุลาคม 2555 
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2555 E.มท0401.1/ว1925 ชป.13237/55
ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" E.ศธ6100/1569 ชป.13163/55
การปรัปปรุงองค์ประกอบของกรรมการ(คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบและคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ) E.กษ0201.06/ว9231 ชป.13162/55
วันที่ 16 ตุลาคม 2555 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์ E.นร1201.01/ว2910 ชป.13140/55
ขอเชิญร่วมเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 E.ศธ0301/ว3335 ชป.13161/55
ขอเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2555 E.นร0701/ว9 ชป.13152/55
ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว9132 ชป.13053/55
วันที่ 15 ตุลาคม 2555 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก (วันที่22-23 ต.ค.55) E.กษ0201.06/ว9122 ชป.13022/55
วันที่ 12 ตุลาคม 2555 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือนักธรรมฯ - กองทุนบรรพชา - อุปสมบทไถ่ชีวิตโคกระบือ E.พิเศษ/2555/4 ชป.12586/55
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น่คงของมนุษย์ ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว9042 ชป.12935/55
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2555 E.กษ0501.1/ว916 ชป.12839/55
วันที่ 11 ตุลาคม 2555 
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครE.กษ0201.06/ว8954 ชป.12843/55
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 E.นร0106/ว3597 ชป.12724/55
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว8861 ชป.12589/55
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินประทาน ประจำปีพุทธศักราช 2555 E.พิเศษ/2555/นายทำนอง ชป.12713/55
วันที่ 9 ตุลาคม 2555 
ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ"ร้อยรัก ล้านความดี ถวายองค์ราชินี แม่ของแผ่นดิน" E กษ0201.06/ว8970 ชป.12698/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา E.ศธ0513.10510/391 ชป.12111/55
ประชาสัมพันธ์หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ E.กค0401.2/ว385 ชป.12596/55
โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง "รวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลอง" E.กษ0201.06/ว8855 ชป.12582/55
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณหรือสิ่งของสนับสนุนโครงงานค่ายเรียนรู้และศึกษาปัญหาชนบท E.กษ0201.06/ว8829 ชป.12580/55
แจ้งเวียนอนุบัญญัติที่ออกมาใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 E.กษ0201.06/ว8369 ชป.11761/55
ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 747/2555 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่องจัดตั้งกองอาเซียน จำนวน 1 ฉบับ E.กษ0201.06/ว8778 ชป.12434/55
วันที่ 8 ตุลาคม 2555 
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2556 E.กษ0212/ว9348 ชป.12708/55
วันที่ 5 ตุลาคม 2555 
โครงการ"ธรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ 5" E.กษ0202/ว9353 ชป.12474/55
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 E.กษ0201/ว9402 ชป.12561/55
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะ ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 E.กษ0202/ว9347 ชป.12476/55
โครงการพัฒนาบุคลากรา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนดลยีและวิทยาลัยประมง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ E.กษ0201.06/ว8611 ชป.12158/55
วันที่ 4 ตุลาคม 2555 
ขอเชิญร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว8700 ชป.12384/55
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับบริจาคในโครงการ"น้ำใจจากพี่เพื่อน้องผู้พิการทางสายตา" E.กษ0202/ว9251 ชป.12485/55
ขอเลื่อนการปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2556 E.พิเสษ/สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2555 ชป.12375/55
วันที่ 3 ตุลาคม 2555 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากร STC E.พิเศษ/นายสนธยา/2555 ชป.12334/55
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว8687 ชป.12308/55
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2555 E.ตผ0002/ว137 ชป.12335/55
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
ขอส่งเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 เล่ม E.นร0716/ว133 ชป.12273/55
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว8511 ชป.12026/55
ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว8538 ชป.12024/55
วันที่ 28 กันยายน 2555 
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2555 (วัดสัมพันธวงศาราม วันที่ 12 พ.ย.55 E.กษ0201.06/ว8338 ชป.11775/55
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2555 E.ว.4909/2555 ชป.11954/55
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 E.ยธ02001/3709 ชป.12093/55
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม E.กษ0201.06/ว8517 ชป.12002/55
การจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 100 ปี E.กษ0201.06/ว8536 ชป.12010/55
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 20 (6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 E.กษ0201.06/ว8524 ชป.12013/55
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ลักษณะการกระทำฯ ของผู้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต E.กษ0201.06/ว8539 ชป.12033/55
วันที่ 27 กันยายน 2555 
การจัดงานมหกรรม 7 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว E.กษ0212/ว8878 ชป.11836/55
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:ป) E.กษ0202.06/ว8475 ชป.11948/55
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NETDAY 2012 E.ศธ0513.132/ว.2575 ชป.11821/55
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลวิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว8310 ชป.11684/55
ขอความอนุเคราะห์ ทอดกฐินสามัคคี วัดทรายทองสันตาราม จ.นครศรีธรรมราช E.กษ0201.06/ว8317 ชป.11682/55
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2555 วันที่ 9 พ.ย. 2555 ณ วัดอุดมธานี อ.เมือง จ.นครนายก E.ศธ0513.10102/16289 ชป.11711/55
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจิตในภาครัฐว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของผ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุริต พ.ศ.2554 E.กษ0201.06/ว8184 ชป.11388/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งจองเช่าบูชา "พระพุทธเมตตาเสนานาถ" E.กห0405/2835 ชป.11421/55
วันที่ 21 กันยายน 2555 
ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ E.ชสส.094/2555 ชป.11044/55
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2556 E.นร1004.1/2138 ชป.11082/55
ขอเชิญร่วมโครงการเสด็จพระราชกุศลและเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 25 พ.ย. 2555 เวลา 10.09 น. ณ วัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ E.ทส0501/ว2321 ชป.11477/55
ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 วันที่ 8 พ.ย. 2555 เวลา 13.30 น. ณ วัดพระงามวรวิหาร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม E.ศธ0517/ว6261 ชป.11372/55
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2555 E.กษ0603/ว19660 ชป.11481/55
วันที่ 19 กันยายน 2555 
ขออนุญาตเข้าทำการแจกแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลประกอบการทำดุษฎีนิพนธE.ศธ0518.05/พิเศษ ชป.11115/55
วันที่ 17 กันยายน 2555 
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2555 E.วธ0203.6/2887 ชป.11323/55
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 E.วท0201.1/5507191 ชป11230/55
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าทอดกฐินพระราชทาน (ศุกร์ที่ 9 พ.ย. 55) E.กษ0201.06/ว7959 ชป.11081/55
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. E.กษ0201.06/ว8185 ชป.11409/55
การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก E.ศธ0582.38/746 ชป.10163/55
ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2555 E.กษ0901/ว4923 ชป.10735/55
ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 13 th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand วันที่ 10-11 ต.ค. 2555 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถ.สุขุมวิท ซอย 5 กทม. E.TQM014.G-053/55 ชป.11035/55
วันที่ 10 กันยายน 2555 
ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน THAILAND LAB 2012 E.VNUEAP/L079/12 ชป.9627/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วัตถุมงคล E.กษ0201.06/ว7371 ชป.10063/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท E.ศธ0513.10214/ว.113 ชป.9829/55
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การสั่งจองวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธรรุ่น "เบญจนวมงคล" เพื่อสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammography)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศ E .กษ0201.06/ว77 ชป.10785/55
แจ้งมติการประชุมหารือและทำความเข้าใจรายละเอียดในการใช้บริการด้วยใบเบิกทางของกรรมการผุ้ช่วยรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว7741 ชป.10729/55
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 E.กษ0202/ว8246 ชป.10911/55
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2555 E.กษ0201.06/ว7924 ชป.10942/55
วันที่ 7 กันยายน 2555 
เหรียญกษาปร์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ E.กษ0201.06/ว7564 ชป.10439/55
การถวายพระราชสมัญญา"อัคราภิรักษ์ศิลปิน"แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ E.กษ0201.06/ว7589 ชป.10413/55
การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 E.กษ0201.06/ว7747/55 ชป.10730/55
พระกฐินวัดเบญจมบพิจรดุสิตวนาราม E.2054/2555 ชป.10500/55
ส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช2482(ฉบับที่ 267) E.วท0301/ว11951 ชป.10354/55
การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) E.กค0421.3/ว91/1 ชป.10682/55
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโลงศพ เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่ประสบเคราะห์กรรมแห่งชีวิต E.กษ0201.06/ว7678 ชป.10515/55
ขอประชาสัมพันธ์คำขวัญของกรุงเทพมหานครE.กษ0201.06/ว7864 ชป.10863/55
แผนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยE.กษ0201.06/ว7857 ชป.10835/55
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง E.กษ0201.06/ว7253 ชป.9875/55
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.20165/2555 ชป.10042/55
ขอปิดเส้นทางจราจรในทางหลวงหมายเลข 3259 (กม 15 - กม 30) ช่วงผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าเขาอ่างฤาไน บางช่วงเวลา E.กษ0201.06/7235 ชป.9867/55
การตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในการรับจำนำข้าว การเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันสาธารณภัยและการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E.กษ0202.06/ว7374 ชป.10040/55
การถวายพระราชสมัญญา"พระมารดาแห่งไหมไทย" แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 E.กษ0201.06/ว7351 ชป.9998/55
ขอความร่วมมืองดการสนับสนุนกิจกรรมทุกประเภทกับชุมชนที่อยู่ในเขตป่าไม้อย่างผิดกฎหมาย E.กษ0201.06/ว7456 ชป.10194/55
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธE.ศธ0516.12/ว1913 ชป.10289/55
วันที่ 29 สิงหาคม 2555 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน และประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Medical Hub Expo 2012 E.กษ0201.06/ว7949 ชป.10405/55

ขอประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "มะเร็งคอนกรีต : การเสื่อมสภาพของโครงสร้างจากปัญหา Alkali Aggregate Reaction" E.ศธ0513.10808/ว.1479 ชป.10366/55

วันที่ 28 สิงหาคม 2555 
ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์พิธิเปิดนิทรรศการและการสัมมนาวิชาการ E.ศธ.1503.13301/ว.109 ชป.10127/55
ขอส่งเอกสารการศึกษาเรื่อง "ยุทธศาสตร์การใช้หญ้าแฝกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" E.กษ0201.06/ว7190 ชป.9799/55
วันที่ 24 สิงหาคม 2555 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสัมคมไทย " E.ศ.ศ.พ./ว.18 ชป.10073/55
วันที่ 23 สิงหาคม 2555 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2555 วันที่ 23 พ.ย. 2555 เวลา 14.00 น. ณ พระอารามหลวง วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. E.รถ0001/ว1196 ชป.9971/55
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 E.ศธ0526.01/ว.1047 ชป.9912/55
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) E.ศธ0513.10808/ยธ.ภาษาอังกฤษ/208 ชป.9800/55
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง"รู้รอบ ปลอดภัย ใน Social Network " E.กษ0201.06/ว7228 ชป.9806/55
การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2555 E.สก.มช.025/2555 ชป.9896/55
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2555 E.ศป0024/ว140 ชป.9704/55
ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "มองกัมพูชา : ประธานอาเซียน 2012" E.กษ0201.06/ว7230 ชป.9801/55
การตรวจสอบเพื่อป้องกันทุจริตในการรับจำนำข้าว การเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันสาธารณภัยและการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E.กษ0201.06/ว7196 ชป.9767/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประญญาโท E.ศธ0513.10214/ว.113 ชป.9829/55
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) E.ศธ0513.11212/ว249 ชป.8977/55
ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา E.ศธ0523.29/ว108 ชป.8986/55
ขอความอนุเคราะตอบแบบสอบถาม ผ่านหน้าเว็บไซตE.กษ0209/ว516 ชป.9362/55
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ E.กษ0201.06/ว7182 ชป.9754/55
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง "พลังบุรุษ ถอดรหัส ลดความรุนแรงต่อเด็กสตรี : ท้องไม่พร้อม แท้งไม่ปลอดภัย" วันที่ 7 ก.ย. 2555 เวลา 08.30-15.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ โบ๊เบ๊ ถ.ดำรงรักษ์ เขตป้อมปราบฯ กทม. E.สสช.416/2555/1 ชป.9778/55
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การแข่งขันรถไถขับเคลื่อนอัตโนมัติ " (Precision Farming) E.วช0007/ว6241 ชป.9783/55
วันที่ 17 สิงหาคม 2555 
การตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา E.กษ0201.06/ว6974 ชป.9330/55
ขอส่งแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 ก.ค. 55 E.กค0301/ว112 ชป.9178/55
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 E.ศธ0513.20103(3)/1521 ชป.9173/55
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งที่2 เฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนินีนาถ เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา E.คค0301.4/ว.3142 ชป.9548/55
วันที่ 16 สิงหาคม 2555 
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน E.กษ0201.06/ว6832 ชป.9226/55
ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน กรมศิลปากร ประจำปี 2555 E.วธ0401/3225 ชป.9100/55
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 E.กษ0201.06/ว6657 ชป.8906/55
วันที่ 15 สิงหาคม 2555 
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 E.กษ0201.06/ว6886 ชป.9212/55
การขอมอบสิทธิพิเศษการเช่ารถสำหรับข้าราชการและครอบครัว E.กษ0201.06/ว6853 ชป.9242/55
ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและหมายเลขทะเบียนรถขนส่งและรถโดยสารของฝ่ายไทยและกัมพูชา E.กษ0204.4/ว4657 ชป.9229/55
ขอรับการสนับสนุนสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง E.กษ0201.06/ว6888 ชป.9285/55
การสั่งจองสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารฉบับภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 E.นร0109/ว1848 ชป.9419/55
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 
โครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 E.กษ0201.06/ว7034 ชป.9410/55
ขอมอบซีดีบทเพลงเฉลิมพระเกียรติและดีวดีวีดิทัศน์ ประกอบบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ชุด "ละอองทิพย์จากฟ้า" E.วธ0203(7)/614 ชป.9051/55
ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคและร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา E.กษ0614/ว16731 ชป.9314/55
ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ E.กษ0201.06/ว6861 ชป.9210/55
วันที่ 9 สิงหาคม 2555 
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉิลมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 E.กค0309/ว116 ชป.9329/55
วันที่ 7 สิงหาคม 2555 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ ฯ ในวันที่ 24 - 28 ส.ค. 2555 E.วช0007/ว5351 ชป.9121/55
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพในโอกาสที่วันประสูติครบ 150 ปี และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก E.กค0309/106 ชป.8978/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม(ภาคพิเศษ) ปี 2556 E.กษ0201.06/ว6741 ชป.9078/55
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 E.กษ0201.06/ว6701 ชป.9046/55
ประชาสัมพันธ์รูปตราสัญลักาณ์ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) E.วท5301/ว.2130 ชป.8498/55
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่2/2555 E.กษ0201.06/ว6534 ชป.8637/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ E.รถ0001/ว1062 ชป.8493/55
วันที่ 6 สิงหาคม 2555 
ขอเรียนเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2555 E.กษ2601/ว531 ชป.8774/55
ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2555 E.กษ1102/8271 ชป.8718/55
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 E.กษ0202/ว7022 ชป.8928/55
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว6549 ชป.8711/55
ขอเชิญอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน E.ศธ5201.1/08800 ชป.8879/55
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
การจัดงาน "มหกรรมชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ปี 2555 E.กษ0201.06/ว6713 ชป.8989/55
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 
รายงานการประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference 2013 E.กษ0201.06/ว6394 ชป.8484/55
ผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยE.กษ0201.06/ว6267 ชป.8292/55
การจัดสวัสดิการอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการ E.กษ0202/ว3832 ชป.8417/55
ขอความร่วมมือรณรงค์ทำความดีเข้าพรรษา ลดน้ำหนักสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย E.กษ0201.06/ว6544 ชป.8710/55
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว6537 ชป.8683/55
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 E.กษ0201.06/ว6186 ชป.8146/55
ขอเชิญร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย E.คบท.ว.043/2555 ชป.8313/55
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์บอกบุญหล่อเทียนจำนำพรรษา E.กท4611.2/ว458 ชป.8563/55
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 E.กษ0201.06/ว6524 ชป.8494/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต MECON (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 22 E.ศธ0513.11002(คศม)/ว.0505 ชป.8494/55
วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 E.กษ0201.06/ว6360 ชป.8392/55
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. E.กษ0201/ว6602 ชป.8364/55
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรม 6 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ E.กษ0205/1054 ชป.8223/55
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง E.กษ0201.06/ว6149 ชป.8072/55
แจ้งคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องจัดตั้งสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย E.กษ0201.06/ว6249 ชป.8289/55
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว6072 ชป.8010/55
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 E.TCN2555/1-7 ชป.8041/55
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และขอเชิญเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง 2556" E.GKRI037/2555 ชป.7634/55
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการส่งออกของประเทศ E.กษ0201.06/ว6160 ชป.8052/55
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สคบ. จับมือ ทิพยประกันภัย รับประกันสินค้า สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค E.ข่าวที่26/2555 ชป.7657/55
รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2555 E.กษ0205/ว1001 ชป.7648/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดการทางการเมือง รุ่นที่ 10 E.กษ0201.06/ว132 ชป.7969/55
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อการบริจาคโครงการถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ E.กษ0201.06/ว5403 ชป.7567/55
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/ว6028 ชป.7902/55
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555 E.กษ0201.06/ว6004 ชป.7910/55
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร และรายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนตรมหาบัณฑิต E.ศธ0512.15/084 ชป.7836/55
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 
ขอส่งแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 E.กษ0201.06/5936 ชป.7770/55
นำเสนอสถานที่จัดงานประชุม และนิทรรศการ E.กษ0201.06/ว5853 ชป.7769/55
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี E.กษ0201.06/58470 ชป.7768/55
การขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมในปี 2555 E.กษ0201.06/ว5925 ชป.7724/55
ขอเชิญร่วมงาน ดครงการจัดมหกรรมสร้างเมืองศีล 5 (เมืองศีล 5 เมืองอริยชน) โดยสร้าง "พ่อแบบ-แม่แบบ" ครูสอนศีล 5 ประจำองค์กรต่าง ทั่วไประทศ ถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 E.เกื้อรักฉพส.1018/2555 ชป.7745/55
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 
สำนักงาน ก.พ. ย้ายสถานที่ทำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2555 เป็นต้นไป E.นร1007.1/11 ชป.7302/55
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 E.กษ1001/ว741 ชป.7569/55
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะ E.กษ0202/ว3426 ชป.7422/55
วันที่ 27 มิถุนายน 2555 
สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการจัดพื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต E.กษ0201.06/ว5422 ชป.6973/55
ขอความอุปถัมภ์ในการก่อสร้างเสนาสนะ E.พิเศษ/พระยุทธภูมิสนตมโน/2555 ชป.7099/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ฯ ม.มหิดล ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) E.ศธ0517.02/ว4651 ชป.7118/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท E.ศธ0513.10209/คส-ว.740 ชป.7132/55
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์โครงการ "อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สภานายิกสภากาชาดไทย" E.ศล.ว.14380/2555 ชป.7133/55
ขอส่งแผ่นพับเรื่อง รู้จักพอ ปีที่ 3 E.กษ0201.06/ว5575 ชป.7211/55
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(MAMMOGRAPHY) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาสทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรตE.สธ0901.01/ว3667 ชป.6988/55
วันที่ 22 มิถุนายน 2555 
เชิญร่วมบริจาคเงินและประชาสัมพันธ์ในโครงการ "ให้ปีละ 365 บาท เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ปีที่ 2" E.ศธ.0519.1/1866 ชป.7028/55
การเปิดรับนักศึกษาระบบโควตา เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 E.ศธ0517.15/1517 ชป.6915/55
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 6 E. TCN.2555/1-6 ชป.6843/55
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 
รายงานต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยปี 2553 และ 2554 E.กษ0201.06/ว5363 ชป.6886/55
มอบสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า E.กษ0201.06/ว5078 ชป.6511/55
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ0221/ว449 ชป.6448/55
วันที่ 11 มิถุนายน 2555 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะ ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-15.30 น. E.กษ0202/ว3011 ชป.6430/55
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ E.รถ0001/ว817 ชป.6349/55
รับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาในหลักสูตร Public Management (Master in Public Management - MPM) ประจำปี 2556 E.นร1003/199 ชป.6193/55
การแก้ไขปัญหาพืชเกษตรมีราคาตกต่ำ E.กษ0201.06/ว4830 ชป.6250/55
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานให้บริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ E.พกฉ0101/ว303 ชป.5906/55
ขอเชิญร่วมบริภาคงาน "วันรวมใจประชม เมตตาปัญญาอ่อน" E.ม.ป.อ.257/2555 ชป.5939/55
แจ้งเวียนการจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานแก่ข้าราชการในหน่วยงาน E.พิเศษ/อโนชาหงส์บุรินทร์/2555 ชป.5938/55
วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 
ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ E.ศธ0516.41/ศอศ.ว.24/2555 ชป.5836/55
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายหลักสูตร MBA โดยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ และมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 8 มิ.ย. 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล สถาบันการประชาสัมพันธ์ E.ศธ6627.1/ว2074 ชป.5762/55
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก ของชาติในระดับพื้นที่ E.กษ0201.06/ว4250 ชป.5614/55
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติงานวิสาขบูชา วันพุทธชยันตี 2600 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ E.พิเศษ/2555/วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ชป.5523/55
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38/(วทท38) E.วทท38/001/2555 ชป.5466/55
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.11404/2555 ชป.5469/55
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน     ดาวน์โหลด  track01 track02 track03  E.ศพท.167/2555 ชป.5492/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา E.ศษ0513.10510/140 ชป.5377/55
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ส่งบทความเข้าร่วมประกวอตามโครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2555 เรื่อง "พัฒนาราชการไทยให้พ้นภัยคอร์รัปชั่น" E.ปช0005/ว0035 ชป.5242/55
รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนเมษายน 2555 E.กษ0205/ว719 ชป.5008/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ E.รถ0001/ว639 ชป.5108/55
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาประจำปี หัวข้อ "Organizational Challenges Toward 2020" E.ศธ0526.01/ศว.586.124 ชป.5048/55
วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน"กอล์ฟประเพณี 5 เกียร์ ครั้งที่16 " E.ส.วศ.มก.15/2555 ชป.4846/55
วันที่ 30 เมษายน 2555 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือนักธรรม-บรรพชา-อุปสมบทถ่ายชีวิตโคกระบือ E.พิเศษ/2555/อาจารย์จำลองดำสิม ชป.4512/55
วันที่ 27 เมษายน 2555 
ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อโครงการอิ่มบุญ ส่งเสริมเยาวชนปฏิบัติธรรม ในปีสัมพุทธชยันตี 2600 ปE.พิเศษ/นายสิริวัฒน์ไกรสินธุ์/2555 ชป.4529/55
ขอความอนเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธE.พป0007/ว224 ชป.4601/55
วันที่ 25 เมษายน 2555 
เชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมโครงการประกวดบทความเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2555 เรื่อง "พัฒนาราชการไทยให้พ้นภัยคอร์รัปชั่น" E .ปช0005/ว0028 ชป.4498/55
วันที่ 23 เมษายน 2555 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียตริ 80 พรรษา ประจำปี 2555 (รอบ 2) E.สวก0500/ว592 ชป.4315/55
วันที่ 19 เมษายน 2555 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ E.มทม(บฑย)55/016 ชป.4246/55
วันที่ 18 เมษายน 2555 
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ (วันที่ 19 พ.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ E.ศธ0516.12/ว.757-ชป.4009/55
วันที่ 10 เมษายน 2555 
ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง E.กษ0201.06/ว3005 ชป.3921/55
ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "โครงการ กบข. อบรมเพิ่มรายได้ และโครงการตู้เย็นชุมชน ซีพีเฟรชมาร์ท เพื่อสมาชิก กบข. E.กบข.3030/ว.1633/2555 ชป.3834/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมัครลงทะเบียนสมาชิกเพิ่มเติม E.กษ0201.06/ว3041 ชป.3668/55
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลทางราชการ E.กค0422.2/ว123 ชป.3827/55
วันที่ 2 เมษายน 2555 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ E.กษ0201.06/ว1467 ชป.3338/55
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซตE.พน0606/ว1177 ชป.3684/55
ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง E.กค0301/ว35 ชป.3731/55
ขอเชิญชวนซื้อเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี E.นร0111/ว2138 ชป.3573/55
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "กพร.บูรณาการกับจังหวัดลำปางเร่งผลักดดันออกใบอนุญาตร่อนแร่ทองทำในลำน้ำแม่วังให้ถูกต้องกฎหมาย" E.อก0501/1557 ชป.3536/55
ส่งแผ่นพับประชาสัมพันธE.สส0015/ว242 ชป.3542/55
วันที่ 27 มีนาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี E.ศธ.0210.12317/241 ชป.3543/55
วันที่ 22 มีนาคม 2555 
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก E.ศธ0513.11507/ว.253 ชป.3224/55
วันที่ 21 มีนาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการสมัครลงทะเบียนสมาชิก E.กษ0201.06/ว2424 ชป.3061/55
การแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2555 E.กษ0212/ว2212 ชป.2940/55
วันที่ 20 มีนาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ E.มทม(บฑภ)ว55/101 ชป.2989/55
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน E.39/1556/2555 ชป.3111/55
วันที่ 14 มีนาคม 2555 
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งรายชื่อและที่อยู่ของบุคลากรในสังกัด E.1047/2555 ชป.2842/55
บริษัท โคเน่ จำกัด(มหาชน) จะย้ายสำนักงานในกรุงเทพฯไปยังสถานที่ใหมE.พิเศษบริษัทโคเน่จำกัด(มหาชน)/2555 ชป.2814/55
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคลากร E.กอสส.ว112/2555 ชป.2698/55
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทเรียงความเข้าประกวดตามโครงการประกวดเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย E.ศร0006.2/ว93 ชป.2670/55
วันที่ 13 มีนาคม 2555 
ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธุ์"โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยราชการ ครั้งที่ 8" E.กบข.3030/ว.897/2555 ชป.2477/55
ดาวเทียม THEOS ได้รับพระราชทานชื่อว่า ดาวเทียมไทยโชต E.วท5308ว./0594 ชป.2482/55
วันที่ 9 มีนาคม 2555 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมระบบการให้น้ำพืช E.TSAE2555/12 ชป.2681/55
วันที่ 8 มีนาคม 2555 
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปากร E.กค0309/ว16 ชป.2514/55
วันที่ 5 มีนาคม 2555 
การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2555 E.กษ0201.06/1799 ชป.2350/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (สาขาเศรษฐศาสตร์) ปีการศึกษา 2555 E.มธบ.0404(1)/02391 ชป.2406/55
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต  E.ศล.4499/2555 ชป.2159/55
การตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ฉบับที่ 4 และ กฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2554 ฟรี และบริการด้าน Web Accessibility  E.ThaiWeb(Accessibility.Com) ชป.2186/55
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 16/2555 เฉลิมพระเกียจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา  E.วท.พิเศษ/2555 ชป.2104/55
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 
การเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2012  E.วช0007/ว815 ชป.2001/55
แจ้งผลการตัดสินการประกวดผลงานการยริหารโครงการพัมนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนวพะราชดำริ  E.กร0002/188 ชป.1108/55
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555  
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย  E.คปก.02/ ชป.1872/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ  E.ศธ.0516.28/0074 ชป.1847/55
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/และขอเชิญชวนสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก(สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา)  E.ศธ0517.123/  ชป.1570/55
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  E.ศธ05169.12/ว.379 ชป.1557/55
การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก E.ศธ0582.38/112 ชป.1523/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2555 E.ศธ0513.10808(ทคส)ว./040 ชป.1518/55
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
การเปิดรับนักศึกษาระบบโควต้า เข้าศึกษษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  E.ศธ0517.15/140 ชป.1440/55
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ทิศทางการลงทุนของประเทศไทยในปี 2555 ภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม"  E.ศธ0526.07/ว30 ชป.1443/55
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง  E.ศป0016/ว9 ชป.1346/55
รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนมกราคม 2555   E.กษ0205/ว200 ชป.1401/55
วันที่6 กุมภาพันธ์ 2555
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณหรือส่งของสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทฯ  E.กษ0201.06/ว900 ชป.1104/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  E.ศธ0520.107/ว.8901 ชป.1073/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค. 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี  E.ศธ0513.40301/ว581 ชป.1075/55
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯEastern Reganization for public Administration (EROPA)ครั้งที่ 23 E.ศธ0526.02/063 ชป.1189/55
วันที่ 27 มกราคม 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "TU Law Open House2012" E.ศธ.0516.12/ว92 ชป.879/55
วันที่ 24 มกราคม 2555
การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร -E . ศธ0513.10808/0014(PE)-ชป.634/55
สนับสนุนบุคลากรเข้าศึกษาระดับปริญญาโท -E . ศธ0513.11003(บพ)/ว.0029-ชป.700/55
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555 -E. วช0007/ว9022-ชป.677/55
วันที่ 20 มกราคม 2555
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของโครงการมนุษย์และชีวมณฑล(MAB)ประจำปี 2555 -E. ศธ0205/154-ชป.652/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2555 -E. กฟก0100(ลด)/58-ชป.655/55
วันที่ 18 มกราคม 2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นิตยสาร เชียงใหม่ไมซ์แมกกาซีน -E ชม0035/ว.0043-ชป.518/55
รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2554 -E .กษ0205/ว55-ชป.435/55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on the Tectonics of Northwestern Indochina(TNI-2012) -E ศธ639(13.4)/1372-ชป.382/55
ส่งหนังสือพิมพ์กสิกร ปีที่ 84 ฉบับที่ 6 ประจำปี 2554 -E.กษ0901/ว7680-ชป.485/55
ข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ปีที่4 ฉบับที่43 -E.นฐ0005/ว21091-ชป.496/55
วันที่ 13 มกราคม 2555
ส่งเอกสารเผยแพร่ "10 ปี การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าของประเทศ" รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553 จำนวน 1 ชุด -E. ก.ส.ล.นล.ว.0543/2554 ชป.310/55
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554 -E. ศธ0517.12/5833 ชป.180/55
วันที่ 9 มกราคม 2555
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด -E.ศป0020/ว216 ชป.81/55
วันที่ 6 มกราคม 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร -E. ศธ.0528.05/พิเศษ ชป.30/55
วันที่ 28 ธันวาคม 2554
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร Servive Science:Masterclass -E . วท5401/ว.6776 ชป.13176/54
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต MAEรุ่นที่ 17 และ MAB รุ่นที่ 11 -E. ศธ0513.11003(บพ)ว.0686 ชป.13052/54
วันที่ 21 ธันวาคม 2554
ขยายเวลาการปิดรับการส่งผลงานวีดีโอคลิปเข้าประกวดในหัวข้อ"ธารน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม", "เทิดไท้อง์ราชัน" และ"พระราชกรณียกิจ ดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั่วหล้า"จนถึงวันที่ 30 ธ.ค.2554 E. วธ0203.4/3090-ชป.12920/54
วันที่ 20 ธันวาคม 2554
เชิญเข้าร่วมลงนามเพื่อถวายพระพร ผ่านทาง www.King Thailand.com    E.พิเศษ/คณะจัดทำwebsite/2554-ชป.12884/54
ขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ 2011 หมู่คณะ E. อก0920/0000363-ชป12873/54
วันที่ 19 ธันวาคม 2554
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ E.ที่พิเศษ/2554/ร.ร.วัดโพธิประสิทธิ์-ชป.12782/54
ย้ายสถานที่ทำการสำนักงานงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) E. กษ0201.06/ว10335-ชป.12746/54
วันที่ 15 ธันวาคม 2554
ขอเชิญสั่งซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 2554 -E. นร0111/ว9142-ชป.12643/54
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ -E. วท469/2554-ชป.12584/54
วันที่ 9 ธันวาคม 2554
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรEกษ0201.06/ว10253ชป.12516/54
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง E.กษ0210.06/ว10255ชป.12510/54
ประชาสัมพันธ์ข่าวการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงEพท0005/ว974ชป.12444/54
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธE กษ0201.06/ว10214ชป.12481/54
วันที่ 7 ธันวาคม 2554
เสนอการให้บริการไปรษณีย์ครบวงจร(พิมพ์พร้อมส่งถึงผู้รับ) E.ปณทสข.(ดม.2)/2489ชป.12359/54
ขอส่งแผ่นพับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี2554 E. กษ0201.06/ว10088ชป.12304/54
ขอเชิญส่งบทความ และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ UCEC2012 E. ศธ.0516.16/ท.พิเศษ034ชป.12332/54
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา E. ศธ0525.6/0460ชป.12351/54
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น "วิศวกรเกียรติคุณ" การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา E. วสท.1088/2554ชป.12247/54
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) E. กษ0201.06/ว10067ชป.12254/54
ขยายระยะเวลารับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพE. กษ0201.06/ว10121ชป.12268/54
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ พุทธศักราช 2555 (ภายใน 31 ม.ค.55) E. กษ0201.06/ว9885ชป.12085/54
วันที่ 4 ธันวาคม 2554
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
วันที่ 1 ธันวาคม 2554