วันท ี่30 ธันวาคม 2559
ขอมอบหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประจำปี 2558 E.นร0913/ว1 ชป.20065/59
วันท ี่28 ธันวาคม 2559
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องยกเลิกในเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว11598 ชป.20046/59
วันท ี่27 ธันวาคม 2559
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 E.กษ0201.06/ว11534 ชป.19785/59
วันท ี่26 ธันวาคม 2559
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2558) ในส่วนของการแก้ไขตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กำหนดให้ใช้ใน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฯลฯ E.สทช3002/ว47706 ชป.19743/59
วันท ี่23 ธันวาคม 2559
ขอแจ้งงดให้บริการบ้านพักรับรอง สชป.3 เป็นการชั่วคราว E.สชป.3/2859/2559 ลก15027/59
วันท ี่22 ธันวาคม 2559
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว11436 ชป.19574/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท E.ศธ6593(13.4)7791 ชป.19477/59
วันท ี่21 ธันวาคม 2559
บริจาคโลหิต โครงการ "น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย" E.กษ0201.06/ว11385 ชป.19304/59
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรับรองเพชรน้ำหนึ่ง E.กษ0201.06/ว11305 ชป.19205/59
มอบหนังสือ การทรงงานของพ่อในความทรงจำ โดย ปราโมทย์ ไม้กลัด และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมสั่งจอง เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและถวายความอาลัย รายได้ช่วยเหลือสัตว์และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชนE.กษ0201.06/ว11306 ชป.19210/59
ส่งหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า E.กษ0201.06/ว11321 ชป.19252/59
ห้องพักราคาพิเศษสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง E.กษ0201.06/วย11245 ชป.19213/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว11339 ชป.19248/59
วันท ี่19 ธันวาคม 2559
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 E.กษ0201.06/ว11183 ชป.19065/59
วันท ี่16 ธันวาคม 2559
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว11179 ชป.19032/59
กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเรื่อง E.กษ0201.06/ว11113 ชป.18966/59
วันที่15 ธันวาคม 2559
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 E.กษ0201.06/ว11181 ชป.19025/59
ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560 E.วช0005/ว9708 ชป.18896/59
วันที่14 ธันวาคม 2559
การแต่งกายไว้ทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ E.กษ0201.06/ว11085 ชป.18907/59
วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว E.กษ0201.06/ว11071 ชป.18812/59
ขอมอบรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (12 กันยายน 2558- 12 กันยายน 2559) Eกษ0201.06/ว10908 ชป.18711/59
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่องการรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก E.อคส.1022/ว6572 ชป.18793/59
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่องการรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก E.อคส.1022/ว6572 ชป18711/59
ขอมอบรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (12 กันยายน 2558- 12 กันยายน 2559) E.กษ0201.6/ว10908 ชป.18711/59
ของค้างบัญชีเรือ E.กษ0201.06/ว10941 ชป.18673/59
วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 E.กษ0201.06/ว10889 ชป.18679/59
ขอความอุปถัมภ์ร่วมบริจาคปิดทองหลังพระสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาและบูรณะห้องน้ำเก่าและสร้างใหม่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลองค์พ่อหลวงของเราชาวไทย E.พิเศษ/พระบุญธรรมพลญาโณ/2559 ชป.18645/59
วันที่ 6 ธันวาคม 2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) E.กษ0201.06/ว10784 ชป.18600/59
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จร้บเงินค่าธรรมเนียม E.กษ0201.06/ว10778 ชป.18599/59
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
การจัดการแข่งขัน วิ่ง ปั่น เพื่อสนับสนุนโครงการกำลังใจในพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา E.กษ0201.06/ว10729 ชป.18417/59
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ขอเรียนเชิญร่วมจัดกิจกรรมครบรอบปีที่ 17 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ E.สชป10/1273/2559 ลก13954/59
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 E.วสช.128/2559 ชป.17716/59
ขอความอนุเคราะห์จัดสร้างห้องเรียนเพิ่ม ทุนอาหารกลางวัน E.พิเศษ/นางพิมพ์ศิริ/2559 ชป.17485/59
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง E.กษ0201.06/10330 ชป.17465/59
เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน E.สศบม.ว.0324/2559 ชป.17393/59
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว10266 ชป.17361/59
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว10236 ชป.17362/59
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว10272 ชป.17360/59
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.25255/2559 ชป.17487/59
ขอเรียนเชิญเหมารอบชมภาพยนต์ "พรจาฟ้า" E.พิเศษ/ศราวุฒิศาลา/2559 ชป.17482/59
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
เรียนเชิญทดลองใช้บริการสนามสามเสนฟุตบอลพาร์ค E.samsen00016/2559 ชป.16925/59
หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า E.กษ0201.06/ว10190 ชป.17177/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว10218 ชป.17169/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว10204 ชป.17165/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว10220 ชป.17181/59
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว10219 ชป.17172/59
สรุปรายงานการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการท่องเที่ยว E.กษ0201.06/ว10215 ชป.17161/59
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 E.กษ0201.06/ว10153 ชป.16709/59
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
Re - Announcement for Riparian Professional Positions E.MRC/26/10/2016 ชป.16593/59
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา E.กษ0201.06/ว10044 ชป.16556/59
ขอความร่วมมือแฏิบัติตามประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน Eกษ0201.06/ว9961 ชป.1642759
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ E.592/2559/25ต.ค.59 ชป.15970/59
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ขอขอบคุณและขอระงับการประชาสัมพันธ์โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล E.สว(สนช)0002.02/ว316 ชป.16261/59
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง E.กษ0201.06/ว9957 ชป.16240/59
ประธานองคมนตรE.กษ0201.06/ว9717 ชป.15906/59
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็น "พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย" และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบันเป็น "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย" E.กษ0201.06/ว9813 ชป.16085/59
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม E.ทส0301.8/5797 ชป.15911/59
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ E.กษ0201.06/ว9663 ชป.15789/59
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว9565 ชป.15626/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.03/ว9602 ชป.15664/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก E.ศธ0524.11/1863 ชป.15699/59
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ E.ทส1400/823 ชป.15557/59
วันที่ 21 ตุลาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน " กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 " E.ปช0004/ว0123 ชป.15495/59
วันที่ 19 ตุลาคม 2559
ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ตามกรอบโครงสร้างใหม่ E. กษ0605/ว27695 ชป.15140/59
วันที่ 17 ตุลาคม 2559
ความร่วมมือเพื่อสร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอกเพื่อตอบสนองแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ E.นร6207/5188/2559 ชป.15010/59
วันที่ 14 ตุลาคม 2559
การเลื่อนกำหนดการจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรรัฐ Government Games 2016 E.กษ0201.06/ว9272 ชป.15073/59
แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ E.กษ0201.06/ว9106 ชป.14822/59
การเตรียมการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมE.กษ0201.06/ว9033 ชป.14823/59
สรุปบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว9109 ชป.14818/59

ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน และปฏิบัตืธรรมเนื่องในวันสำคัญของชสติ ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว9136 ชป.14903/59

วันที่ 12 ตุลาคม 2559
การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม E. กษ0201.06/ว9097 ชป.14825/59
รายงานสรุปการร่วมงานวันท่องเที่ยวโลก พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว9098 ชป.14826/59
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว9105 ชป.14819/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งหระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว9110 ชป.14827/59
วันที่ 8 ตุลาคม 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0301/5786 ชป.14251/59
แจ้งเปลี่ยนชื่อกระทรวง E.กษ0201.06/ว8898 ชป.14422/59
วันที่ 5 ตุลาคม 2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ E.กค0801.1/ว003 ชป.14347/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ E.รภ0001/ว1200 ชป.14329/59
วันที่ 30 กันยายน 2559
การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม E.นร0106/ว1663 ชป.14212/59
วันที่ 27 กันยายน 2559
ผลการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว8648 ชป.13963/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ E.สพภ.021/ว1677 ชป.13841/59
วันที่ 23 กันยายน 2559
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการของจังหวัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์การบริการประชาชนที่เป็นเลิศโดยยึดพื้นที่เป็นหลัด(Area-based Approach) E.กษ0201.06/ว8537 ชป.13625/59
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. E.กษ0201.06/ว8566/1 ชป.13711/59
ประกาศรายชื่อยุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้าย พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว8607 ชป.13702/59
ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Local Government Summit 2016 E.กษ0201.06/ว8569 ชป.13695/59
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานท่านบริจาคโลหิต E.กษ0201.6/ว8575 ชป.13679/59
วันที่ 20 กันยายน 2559
ขอจัดส่งหนังสือประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า E.กษ0201.06/ว8466 ชป.13454/59
วันที่ 19 กันยายน 2559
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 E.กษ0201.06/ว8424 ชป.13381/59
สรุปผลการประชุมหารือระหว่างคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อนวัตกรรม กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0201.6/ว8391 ชป.13378/59
การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์และรับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษาของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจนุเบกษา E.กษ0201.06/ว8398 ชป.13376/59
การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์และรับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษาของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา E.นร0551/ว.18 ชป.13242/59
วันที่ 14 กันยายน 2559
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง E.กษ0201.06/ว8278 ชป.13211/59
วันที่ 13 กันยายน 2559
สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 E.กษ0201.06/ว8150 ชป.13026/59
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ The Lecture Series in Commemoration of the 50 Anniversary of Department of Civil Engineering, Kasetsart University ครั้งที่ 5 E.ศธ0513.10808/1575 ชป.13185/59
วันที่ 8 กันยายน 2559
ขอเชิญร่วมพิธีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดนาคปรก E.วธ0301/5561 ชป.13004/59
กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำตัวเจ้าของเรื่องของมหาวิทยาลัยศิลปกร E.กา0201.06/ว8034 ชป.12826/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว8075 ชป.12846/59
ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ E.กษ0201.06/ว8072 ชป.12847/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว8079 ชป.12842/59
วันที่ 7 กันยายน 2559
ขอความอนุเคราะห์เข้าพบเพื่อชี้แจงสิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ E.TLM/013/16/ih ชป.12241/59
วันที่ 6 กันยายน 2559
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคู้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 E.สม0002/ว1114 ชป.12673/59
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท E.ศธ0512.15/162 ชป.12704/59
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ KM SAY สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2016 E.กษ0201.06/ว7935 ชป.12703/59
วันที่ 5 กันยายน 2559
ประกาศยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) Eกษ0201.06/ว7884 ชป 12605/59
วันที่ 2 กันยายน 2559
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.18463/2559 ชป.12401/59
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2016 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ E.กษ0201.06/ว7786 ชป.12406/59
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธE.อคส.1022/ว.3346 ชป.12323/59
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการก.พ.ค. E.นร1007.4/1266 ชป.12571/59
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ขอมอบรายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานฯเล่มไตรมาสที่ 3 ปี 2559 E.ฝบพ.40000/0100 ชป.12203/59
วันที่ 27 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว7590 ชป.12146/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวการรับสมัครงาน E.สวก0900/ว2118 ชป.12038/59
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
ขอชี้แจงรูปแบบการจัดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559" E.กษ0201.06/ว7371 ชป.11707/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ E.รภ0001/ว1006 ชป.11699/59
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ E.กษ0201.06/ว7378 ชป.11724/59
สรุปผลการเสวนาเรื่องภาพรวม Solar Farm กับหน่วยงานราชการ/มหาวิทยาลัยของรัฐ E.กษ0201.06/ว7369 ชป.11706/59
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559 Eพิเศษ/ดร.ไพรัชธัชยพงษ์/2559 ชป.11552/59
ประชาสัมพันธ์โครงการ "การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา" E.ศธ0517.101.07.02.27/059 ชป.11214/59
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 E.กค0313/ว144 ชป.12026/59
การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2559 E.สก.มช.124/2559 ชป.11905/59
ขอส่งแผ่นพับจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญที่ลึกประดับแพรแถบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ จำนวน 30 แผ่น E.กค0301/ว148 ชป.11989/59
วันที่ 23 สิงหาคม 2559
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ E.กษ0201.06/ว7436 ชป.11983/59
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2559 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย E.สนร.พิเศษ/2559 ชป.11543/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท E.ศธ0518.03/พิเศษ ชป.11398/59
กฎหมายกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs E.กษ0201.06/ว7127 ชป.11170/59
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช) E.กษ0201.06/ว7241 ชป.11453/59
แจ้งย้ายที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) E.กษ0201.06/ว7278 ชป.11564/59
วันที่ 18 สิงหาคม 2559
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ (Riparian Professional Positions) E.ทส0603/ว1034 ชป.11563/59
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
ขอเชิญร่วมสัมมนา SIPA Technology Meetup 2016 E.กษ0201.06/ว7239 ชป.11452/59
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว7118 ชป.11165/59
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 E.TCNป.002/2559 ชป.11093/59
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 E.วช0001.3/พิเศษ ชป.11119/59
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560 E.วสช.1/2559 ชป.11096/59
วันที่ 8 สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง E.กค0401.5/ว293 ชป.11004/59
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
ขอส่งเอกสารตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยปี 2558 E.กษ1303.01/ว1440 ชป.10807/59
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 E.กษ0201.06/ว6946 ชป.10875/59
ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว6963 ชป.10874 /59
วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ขอเรียนเชิญชมการแสดงดนตรีและนาฎศิลป์เวียดนามเนื่องในงานวันวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทยในโอกาสครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม E.กษ0201.06/ว6971 ชป.10853/59
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธE.กษ0201.6/ว6894 ชป.10790/59
การกำหนดให้บริเวณพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) บริเวณบ้านนาแก เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นช่องทางอนุญาต E.กษ0201.06/ว6885 ชป.10785/59
วันที่ 2 สิงหาคม 2559
ขอส่งเอกสาร เรื่อง แนวแนะการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็ก โดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกสภาพแวดล้อม E.กษ0202/ว3905 ชป.10500/59
ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 และงาน ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 E.กษ2704/ว80 ชป.10515/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 E.กษ0201.06/ว6746 ชป.10507/59
แนวทางการเสนอเอกสารกราบเรียนนายกรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว6761 ชป.10493/59
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชกาE.กษ0206.22/ว4688 ชป.10476/59
เชิญชวนสวมเสื้อโปโลสีฟ้าประดับตราสัญลักษณ์ E.กษ0201.06/ว6743 ชป.10475/59
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 E.วช0005/ว5440 ชป.10428/59
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 E.กษ0201.06/ว6682 ชป.10395/59
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
ขอชี้แจงและรับรองคุณภาพสินค้าเหล็กเส้นข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD40T และ SD50T E.พิเศษ/นายชัยเฉลิม/2559 ชป.10337/59
การขออนุญาตจัดกิจกรรมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรE.กษ0201.06/ว6552 ชป.10296/59
ชี้แจงการเปลี่ยนตราสินค้าเหล็กเส้นก่อสร้างของ บมจ.ทาทาสตีล(ประเทศไทย) E.พิเศษ/นายชัยเฉลิมบุญญานุวัตร/2559 ชป.10336/59
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคม E.ประกาศ1/2559 ชป.10333/59
แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ E.กษ0201.06/ว6599 ชป.10295/59
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอิหร่านเชิญชวนนักวิจัยร่วมส่งผลงานวิจัย E.กษ0204.4/ว2799 ชป.10289/59
วันที่ 24 กรกฎาคม 2559
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ E.กษ0201.06/ว6525 ชป.10207/59
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 E.กษ0207/ว4454 ชป.10146/59
ขอเชิญเข้าชมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 E.พว0001(อพ)9816/2559 ชป.10189/59
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในแนวเขตกันชนรอบผืนป่าอนุรักษ์ E.กษ1005/ว25 ชป.10164/59
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนั้น ๆ E.กษ0201.06/ว6414 ชป.9996/59
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว6496 ชป.10139/59
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมบุญโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายสักการะแด่องค์หลวงตามหาบัว และน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 พรรษา และองค์สมเด็จพระราชินีนาถทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา E.พิเศษ/2559/26มิ.ย.59 ชป.10057/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามตE.กษ0201.06/ว6418 ชป.10002/59
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว6379 ชป.9925/59
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพจิารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว6293 ชป.9711/59
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
การขยายระยะเวลาการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ประจำปี 2559 E.กษ0201.06/ว6226 ชป.9662/59
รายงานผลการดำเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" E.กษ0201.06/ว6231 ชป.9658/59
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
หนังสือประกาศในโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า E.กษ0201.06/ว4675 ชป.7179/59
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างเข้าที่พักสงฆ์ E.กษ0201.06/ว6195 ชป.9561/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (M.B.A) คณะบริหารธุรกิจ E.ศธ0581.05/1820 ชป.9546/59
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว6115 ชป.9429/59
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว6123 ชป.9450/59
สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม -31 ธันวาคม 2559 E.เคทีซี569/2559 ชป.9466/59
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ขอเรียนเชิญสนับสนุนการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "60 พระชันษา เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี" E. ส.มก.(น)102/2559 ชป.9440/59
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การคลังสินค้าเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การคลังสินค้าในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ E.อคส.1022/ว.2624 ชป.9374/59
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เป็นภาษาอังกฤษ E.รล0008.2/15351 ชป.9295/59
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว5984 ชป.9258/59
ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง E.กษ0201.06/ว6008 ชป.9337/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว6018 ชป.9326/59
แจ้งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559 E.กษ0201.06/6016 ชป.9320/59
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
โครงการประกวดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) E.พณ0708/2668 ชป.9196/59
การจัดทำสรุปการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2558) E.กษ0201.06/ว5899 ชป.9172/59
เปลี่ยนแแปลงสถานที่ทำการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล. E.กษ0201.06/ว5884 ชป.9180/59
วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ขอส่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... พร้อมเอกสารประกอบ E.ลต0101/ว775 ชป.9014/59
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
รายงานการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" E.กษ0201.06/ว5729 ชป.8820/59
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว5732 ชป.8880/59
ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการ E.กษ0206.22/ว2274 ชป.8872/59
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่2/2559 E.ศธ0526.05/ว.11 ชป.8766/59
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" E.วช0005/ว3929 ชป.8571/59
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของไทยเพื่อทำให้อาหารปลอดภัย E.กษ0201.06/ว5567 ชป.8566/59
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42) E.วทท42/008.6/2559 ชป.8531/59
ขอประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว5517 ชป.8542/59
ขออนุญาตทำการนัดหมายเพื่อทำการนำเสนอข้อมูล แนะนำบริการต่าง ๆ ของรีสอร์ท E.พิเศษ/อุษณีย์บุญเปล่ง/2559 ชป.8338/59
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี E.กค0313/ว112 ชป.8408/59
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว5471 ชป.8330/59
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว5408 ชป.8140/59
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ปพ.1:บ/ฉ) E.กษ0201.06/ว5422 ชป.8139/59
กรมปศุสัตว์ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ได้นำเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เรียบร้อยแล้ว E.กษ0622/15358 ชป.8129/59
ขอความสนับสนุนสร้างกำแพงวัด E.1/2559/วัดอินจำปา ชป.8290/59
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว5341 ชป.8098/59
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ประจำปี 2559 E.กษ0201.06/ว5361 ชป.8076/59
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการบัตรสุขภาพกลุ่มข้าราชการ Siam Smile Card E.พิเศษนางสาวนิภามลไชยมงคล/2559 ชป.8041/59
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 E.กษ0201.06/ว5325 ชป.8001/59
รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 E.พม0303/ว6160 ชป.7976/59
วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลฯ E.สว(สนช)0002.02/ว518 ชป.7854/59
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" E.ม.ป.อ.354/2559 ชป.7906/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 E.กษ2605/ว121 ชป.7623/59
รับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน E.สม0002/ว1299 ชป.7977/59
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่หก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) E.พว0001(อพ.)8682/2559 ชป.7874/59
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเสวนา การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย E.กษ0201.06/ว5181 ชป.7834/59
วันที่ 10 มิถุนายน 2559
แนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และมาตราการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ E.กษ0201.06/ว5200 ชป.7835/59
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 E.กษ0201.06/ว5182 ชป.7812/59
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว5141 ชป.7761/59
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 E.กษ0203/ว3567 ชป.7635/59
วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.E.กษ0202/ว2975 ชป.7701/59
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและสัมมนา "ไทยจีน 4 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ จากการค้าและวัฒนธรรม สู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม E.กษ0201.06/ว5085 ชป.7683/59
งาน"Kick Off 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง" E.กษ0201.06/ว5123 ชป.7704/59
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการเกษตรในโรงเรียนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใส (Healthy Kids Healthy Food ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) E.กษ0201.06/ว5098 ชป.7706/59
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขE.มพ2559/89 ชป.7612/59
ขอส่งมอบ"จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน E.กษ0201.06/ว5023 ชป.7554/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ E.กษ0201.06/ว5019 ชป.7519/59
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 E.กษ1302/ว1980 ชป.7428/59
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย E.กษ0201.06/ว5016 ชป.7514/59
วันที่ 3 มิถุนายน 2559
เชิญชวนสวมเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณE.กษ0201.06/ว4966 ชป.7442/59
วันที่ 2 มิถุนายน 2559
นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมสำหรับหน่วยงานราชการ E.พิเศษ/ชญาดางามสมกลิ่น/2559 ชป.7284/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7" E.กษ0201.06/ว4918 ชป.7395/59
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวการรับสมัครงาน E.สวก0900/ว1174 ชป.7051/59
หนังสือประกาศในโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า E.กษ0201.06/ว4674 ชป.7008/59
ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการ E.กษ0206.22/ว1828 ชป.6954/59
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว4578 ชป.6894/59
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวปี 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 E.กษ0201.06/ว4640 ชป.6932/59
การกำกับดูแลราคาสินค้าและลดภาระค่าครองชีพประชาชน E.กษ0201.06/ว4643 ชป.6945/59
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ E.กษ0201.06/ว4527 ชป.6671/59
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ E.กษ0201.06/ว4517 ชป.6667/59
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว4464 ชป.6580/59
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว4417 ชป.6520/59
ขอขอบคุณ E.กษ0201/3171 ชป.6524/59
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออ่างเก็บน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ E. รล0008.2/11289 ชป.6503/59
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร E.ศธ0522.08(01)/ว855 ชป.6402/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต E.พิเศษ/UTCC/13พ.ค.59 ชป.6466/59
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ซฃ.9013/2559 ชป.6457/59
การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตรในการจำหน่ายพันธ์พืชและปัจจัยการผลิต E.กษ0201.06/ว4349 ชป.6431/59
รับสมัครนิสิตเข้าศึกาาต่อในโครงการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ E.ศธ0513.10803/ว.113 ชป.6331/59
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ขอขอบคุณการสนับสนุนโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 E.กษ0201.06/ว4196 ชป.6197/59
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ E.นร0106/ว781 ชป.6211/59
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
แนวทางในการสนทนาเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ E.กษ0201.6/ว1695 ชป.6145/59
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเป็นเจ้าภาพ เจาะบ่อน้ำบาดาล E.พิเศษ/2559/วัดเกาะหินตั้ง ชป.5893/59
ขอเชิญส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย E.กษ0201.06/ว4145 ชป.6135/59
ขอเชิญชม นิทรรศการ ชนชราแห่งอนาคต : นิยาม โอกาส และความท้าทายใหมE.กษ0201.06/ว4157 ชป.6123/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว4161 ชป.6129/59
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0301/2658 ชป..5920/59
ประชาสัมพันธ์ " ศาลปกครองแห่งความเชื่อมั่น" (ACT) E.ศป0017/ว20 ชป.5812/59
ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2559 E.กษ0201.06/ว4028 ชป.5872/59
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ E.กษ0201.06/ว4050 ชป.5914/59
บัญชีนวัตกรรมไทย E.นร0719.2/ว.71 ชป.5842/59
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน"E.กษ0201.06/ว4070 ชป.5907/59
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 E.กษ0201.06/ว3932 ชป.5778/59
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา E.ศธ6106/ว33 ชป.5598/59
ประกาศยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียน ( ปพ.1 ) E. กษ0201/ว3789 ชป.5511/59
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมทัวร์สุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E.ศธ5914(19)/0553 ชป.5562/59
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ E.กษ0201.06/ว3854 ชป.5630/59
วันที่ 29 เมษายน 2559
ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวมและบ้านพัก E.กษ0201.06/ว3700 ชป.5444/59
วันที่ 28 เมษายน 2559
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต E.กษ0201.06/ว3631 ชป.5229/59
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว3648 ชป.5398/59
ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการ E.กษ0206.22/ว1474 ชป.5228/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรร ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) E.ปณทพบ.(สร)/087 ชป.5197/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559 E.กษ0201.06/ว3659 ชป.5397/59
วันที่ 26 เมษายน 2559
การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมชลประทาน E.สบค04/441/2559 ลก4702/59
วันที่ 25 เมษายน 2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง E.กษ0201.06/ว3651 ชป.5301/59
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 E.กษ0201.06/ว3650 ชป.5283/59
วันที่ 21 เมษายน 2559
แนวทางและมาตรการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2559 (สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า) E.กษ0201.06/ว3543 ชป.5151/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว3576 ชป.5215/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว3644 ชป.5211/59
วันที่ 20 เมษายน 2559
รับสมัคเจ้าหน้าที่วิชาการ (Riparian Professional Positions) E.ทส0630/ว480 ชป.5065/59
ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน E.ศธ0513.20301/ว1271 ชป.5051/59
วันที่ 19 เมษายน 2559
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน E.กษ0201.06/ว3470 ชป.5091/59
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต E.กษ0201.06/ว3417 ชป.5023/59
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตการศึกษา 1/2559 E.กษ0201.06/ว3428 ชป.4992/59
วันที่ 18 เมษายน 2559
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว3393 ชป.4940/59
วันที่ 12 เมษายน 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 E.ศธ0516.12/ว.874 ชป.4859/59
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ E.พม0503/ว705 ชป.4902/59
รับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารองค์กร สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง E.ทส0630/ว180 ชป.4864/59
วันที่ 11 เมษายน 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559 (NBTC Annual Review 2016) E.สทช2007/12282 ชป.4810/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษารุ่นที่ 31 E.Y0032/2559 ชป.4851/59
การกำหนดส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.2558 E.กษ0201.3/ว1263 ชป.4776/59
วันที่ 8 เมษายน 2559
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ E.กษ0201.06/ว3247 ชป.4709/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2559 E.ปณทกย.(วพ.2)/274 ชป.4712/59
การจัดตลาดสินค้าเกษตร E.กษ0201.06/ว3190 ชป.4715/59
วันที่ 5 เมษายน 2559
ขอเชิญร่วมสนับสนุนผ้าป่าสร้างอาคารแด่น้อง E.มพด.048/2559 ชป.4541/59
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (สติกเกอร์) เพื่อรณรงค์เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย E.กษ0201.06/ว3151 ชป.4576/59
การแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 E.กษ0207/ว2290 ชป4562/59
วันที่ 30 มีนาคม 2559
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 E.กษ0201.4/ว1096 ชป.4207/59
วันที่ 28 มีนาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ สั่งซื้อหนังสือ "ร.5 กับกรุงสยาม" E.พิเศษ/วิสัยเพชรพิศุทธ์เสรี/2559 ชป.4188/59
การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า E.กษ0201.06/ว2865 ชป.4106/59
การดำเนินการรองรับมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 E.กษ0201.06/ว2841 ชป.4058/59
ขอความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาชุมชน E.กษ0201.06/ว2838 ชป..4059/59
วันที่ 25 มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว2836 ชป.4051/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) E.มธบ0411(1)/03602 ชป.3900/59
วันที่ 22 มีนาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก และเปิดรับสมัครตามโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท E.ศธ0524.11/286 ชป.3769/59
การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ E.กษ0201.06/ว2627 ชป.3760/59
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหมE.กค0313/ว42 ชป.3858/59
วันที่ 18 มีนาคม 2559
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว2532 ชป.3645/59
วันที่ 16 มีนาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 E.กษ0206.22/ว1656 ชป.3524/59
การมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่หน่วยงานภาครัฐที่เดินทางต่างประเทศ E.กบ.03-2/05/AW/รฐ0210/2559 ชป.3514/59
ขอความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ( ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว์ จำกัด ) E.กษ0201.06/ว2473 ชป.3583/59
วันที่ 15 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมชมและซื้อสินค้าในงาน "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม E.กษ0201.06/ว2430 ชป.3529/59
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน E.กษ0201.06/ว2452 ชป.3575/59
วันที่ 14 มีนาคม 2559
ขอส่งวารสารราชรถ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 E.กษ0201.06/ว2212 ชป.3218/59
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาน้อมถวายเป็นพระราชกุศาลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว E.พิเศษ/วัดสันติสุขาราม/4มี.ค.59 ชป.3429/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 Eกษ0201.06/ว2248 ชป.3272/59
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ชำระหนี้ กยศ. E.กษ0202/ว1255 ชป.3136/59
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน E.ศธ0516.12/ว.684 ชป.3367/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 E.กษ2605/ว44 ชป.3083/59
รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไปสู่โลกที่ 1 E.กษ0201.06/ว2084 ชป.2942/59
วันที่ 11 มีนาคม 2559
การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ E.กค0421.3/ว106 ชป.3418
วันที่ 8 มีนาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสม้ครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 E.ศธ0516.12/ว.714 ชป.2999/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร E.ศธ0522.08(01)/ว401 ชป.3016/59
วันที่ 4 มีนาคม 2559
ขอส่ง "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว1976 ชป.2890/59
วันที่ 2 มีนาคม 2559
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557 และประสานความร่วมมือตรวจสอบข้อมูล E.กษ0201.06/ว1921 ชป..2805/59
วันที่ 1 มีนาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท E.ศธ0512.15/115 ชป.2760/59
ผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับร่างเบื้องต้น) E.กษ0201.06/ว1896 ชป2755/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว1881 ชป.2750/59
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
แนวทางในการสนทนาเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ E.กษ0201.06/ว1670 ชป.2448/569
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาควิชาการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Remote Sensing and Geographic information Systems Field of Study) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology : AIT) E.RS-GIS/2016-09 ชป.2576/59
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง E.กค0401.4/ว96 ชป.2662/59
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ E.กษ0201.06/ว1867 ชป.2624/59
การแถลงข่าวโครงการ Thailand Moving Around the Globe on NBT World E.กษ0201.06/ว1840 ชป.2617/59
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่า มหาสังฆราชานุสรณE.กษ0201.06/ว1742 ชป.2523/59
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการเข้าร่วมงาน "ปฐมนิเทศ" โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (Mobile Enterprise d-Government Award 2015) (MEGA2015) E.กษ0209/ว124 ชป2416/59
ขอเชิญชวนส่งประวัติเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 E.กษ0201.06/ว1606 ชป.2418/59
ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2559 E.กษ0201.06/ว1630 ชป.2351/59
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ E.รภ0001/ว196 ชป.2298/59
การกำหนดเลขที่หนังสืออกของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ E.นร0106/ว308 ชป.2247/59
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ Open House เขตพัฒนาเศรษฐกิจของไทย E.กษ0201.06/ว1595 ชป.2269/59
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคจากยุงลาย E.กษ0201.06/ว1465 ชป.2169/59
ขอส่งจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน E.กษ0201.06/ว1495 ชป.2168/59
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ E.สนง.บภร.วพศ.001/2559 ชป.2032/59
เชิญชวนเยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรม "ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข" E.กษ0201.06/ว1399 ชป.1961/59
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต E.ศล.2226/2559 ชป.1544/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือต่างประเทศ เรื่อง "Living Land" E.กษ0805.08/107 ชป.1640/59
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2558 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร E.กษ2807/ว432 ชป.1781/59
่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซื่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 E.กษ0201.06/1262 ชป.1770/59
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง E.กษ0201.06/ว1276 ชป.1767/59
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2559 E.TQM003.7/59 ชป.1608/59
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557 E.กษ0201.06/ว1162 ชป.1614/59
โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม E.กษ0201.06/ว1164 ชป.1673/59
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบการรายงานและติดตามสถานการณ์จังหวัดยโสธร E.กษ0201.06/ว1184 ชป.1745/59
ขอส่งหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า E.กษ0201.06/ว1084 ชป.1569/59
นำเสนอการให้บริการพิเศษ จำนวน 1 ฉบับ E.บขส.404/332 ชป.1625/59
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรางคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพภ. E.กษ0201.06/ว1141 ชป.1592/59
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ ..) E.กษ0201.06/ว159 ชป.1493/59
ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศาลปกครอง E.กษ0201.06/ว1047 ชป.1494/59
การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ฯ E.วสท.062/2559 ชป.1470/59
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด E.กษ0201.06/ว1058 ชป.1474/59
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) E.กษ0201.06/ว883 ชป.1361/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ E.ศธ0526.02/028 ชป.1308/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโทร คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษประจำภาคการศึกษาที่1/2559 E.ศธ0526.05/ว.3 ชป.1300/59
ส่ง"จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว1014 ชป.1444/59
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
การขยายเวลาพำนักของบุคคลสัญชาติเมียนมา ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ E.กษ0201.06/ว892 ชป.1301/59
วันที่ 29 มกราคม 2559
ขอนำส่งหนังสือ "ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (สรุปย่อ)" E.นร0403/ว0746 ชป.1175/59
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา E.กษ0201.06/ว787 ชป.1140/59
ขอเชิญชวนใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา E.กษ0201.06/ว732 ชป.1169/59
วันที่ 27 มกราคม 2559
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 88 รูป E.พิเศษ/สมาคมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอีสาน/2559 ชป.1053/59
วันที่ 25 มกราคม 2559
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน E.กษ0201.06/ว596 ชป.937/59
วันที่ 21 มกราคม 2559
แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พดส.ตร.59) E.กษ0201.06/ว522 ชป.869/59
เชิญร่วมส่งผลงามเข้าประกวด "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 11 E.กษ0201.06/ว446 ชป.815/59
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว389 ชป.765/59
วันที่ 19 มกราคม 2559
การประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยสวัสดิการข้าราชการ E.อภร.1619/2558(8) ชป.750/59
ขอส่งนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) พร้อมคู่มือการแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564)ไปสู่การปฏิบัตE.กษ0201.06/ว423 ชป.756/59
ขอส่งประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดเทพี/เทพบุตรสงกรานต์ศูภชลาศัย(ผู้สูงอายุ) ประจำปี 2559 E.กษ0201.06/ว348 ชป.619/59
ขออนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า E.อคส.1022/ว.82 ชป.645/59
วันที่ 18 มกราคม 2559
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 E.ปช0025/ว0006 ชป.489/59
ขอส่งวารสารและเอกสารการบรรยายเรื่อง "การปฏิรูประบบราชการไทยให้เป็นธรรม" E.กษ0201.06/ว219 ชป.413/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 E.กษ0201.06/ว164ลว8ม.ค.59 ชป.401/59
วันที่ 12 มกราคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนาวิชาการและเยี่ยมชมงานนิทรรศการ E.กษ0201.06/ว139 ชป.293/59
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโบวลิ่งการกุศุล กับทางชมรมธรณีวิทยาเชียงใหมE.ชธช.14/59 ชป.312/59
วันที่ 8 มกราคม 2559
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นนานาชาตE.วช0005/ว9496 ชป.16/59
"จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" E.กษ0201.06/ว11924 ชป.58/59
แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพจาก หจก. เป็น บริษัทจำกัด E.พิเศษ/น.ส.กุสุมาวดีกรองทอง/6ม.ค.59 ชป.169/59
ส่งเอกสารการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งขาติ ประจำปี 2559 E.กษ0201.06/ว38 ชป.112/59
ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภา E.กษ0201.06/ว39 ชป.100/59
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด E.กษ0201.06/ว11890 ชป.40/58
วันที่ 5 มกราคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กประจำปี 2559 E.กษ0201.06/ว18 ชป55/59
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สามของปี 2558 E.กษ0201.06/ว11839 ชป.20444/58
วันที่ 4 มกราคม 2559
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2559 E.FPST054-03 ชป.20324/58