วันที่ 11 ก.พ.. 2563
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2562 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร E.กษ2807/ว263 ชป.1651/63
วันที่ 7 ก.พ.. 2563
ขอส่งหนังสือข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2562 E.กษ0608/ว1760 ชป.1605/63
วันที่ 4 ก.พ.. 2563
ขอจัดส่งหนังสือชื่อ "มุมมอง มุมคิด 12" E.นร1003/29 ชป.1349/63
วันที่ 29 ม.ค. 2563
ขอมอบหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ประจำปี 2561 E.นร0911/ว1 ชป.1188/63