วันที่ 14 ม.ค. 2563
สุลต่านแห่งโอมานเสด็จสวรรคต (สุลต่าน กอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด) E.กษ0201.06/ว392 ชป516/63
วันที่ 6 ม.ค. 2563
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียถึงแก่อสัญกรรม (นายบาญี กออิต อัลซิบซี) E.กษ0201.06/ว5741 ชป9038/62