วันที่ 15 มิถุนายน2563
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดีถึงแก่อสัญกรรม E.กษ0201.06/ว4899 ชป.7009/63
วันที่ 11 มี.ค.. 2563
นายประจวบ วงศ์บุรี บิดานายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ถึงแก่กรรม E.สชป14.01/114/2563 ลก.3102/63
วันที่ 14 ม.ค. 2563
สุลต่านแห่งโอมานเสด็จสวรรคต (สุลต่าน กอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด) E.กษ0201.06/ว392 ชป516/63
วันที่ 6 ม.ค. 2563
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียถึงแก่อสัญกรรม (นายบาญี กออิต อัลซิบซี) E.กษ0201.06/ว5741 ชป9038/62