วันที่ 19 ธ.ค. 2561
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรมหม่อนไหม E.กษ0201.06/ว10243 ชป. 16541/61
วันที่ 17 ต.ค. .2561
นายนิตย์ เกษชุมพล อดีตวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล ถึงแก่กรรม E.สลก1188/2561
วันที่ 25 ก.ย. 2561
นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามถึงแก่อสัญกรรมE.กษ0201.06/ว7628 ชป. 12708/61
วันที่ 18 พ.ค. 2561
ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตรมช.กษ. E.กษ0201.06/ว3757 ชป. 6291/61
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ E.กษ0201.06/ว1546 ชป.2616/61