วันที่ 10 มีนาคม 2560
บิดาของนายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย อีดตผุ้ทรางคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม E.สลก170.01/2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560
บิดาของนายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย อีดตผุ้ทรางคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม E.สลก170/2560
วันที่ 10 มกราคม 2560
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางประจวบ สัจจะเวทะ มารดาของ นายเพิ่มศักด์ สัจจะเวทะ อดีตที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ E สลก21/2560