วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
นางวนิดา ศรีวงศ์เสน ภรรยาของนายวินัย ศรีวงศ์เสน อดีตผู้อำนวยการสำนีกงานชลประทานที่ 7 ถึงแก่กรรม E.สชป7/1788/2559 ลก.14238/59
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ E.กษ0201.06/ว9867 ชป.16160/59
วันที่ 21 ตุลาคม 2559
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ E.กษ0201.06/ว9572 ชป.15549/59
วันที่ 7 กันยายน 2559
มารดาของนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ถึงแก่กรรม E.สลก643/2559
วันที่ 6 กันยายน 2559
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานถึงแก่อสัญกรรม E.กษ0201.06/ว8037 ชป.12781/59
มารดาของนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ถึงแก่กรรม E.สลก638/2559
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ E.กษ0201.06/ว7100 ชป.11100/59
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานดินฝังศพ E.กษ0201.06/ว6100 ชป.9375/59
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานดินฝังศพ E.กษ0201.06/ว6106 ชป.9371/59
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานดินฝังศพ E.กษ0201.06/ว5993 ชป.9239/59
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
มารดาของนายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ถึงแก่กรรม E.สสธ566/2559 ลก.7443/59
วันที่ 3 มิถุนายน 2559
แจ้งกำหนดการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ นายเกียรติศักดิ์ ตันฑสันติสกุล E.สชป16/822/2559 ลก.6504/59
วันที่ 26 เมษายน 2559
กำหนดพระราชทานเพลิงศพนายไกรฤกษ์ ลักษณโกเศศ บิดาของนางวัลภา ไวทยาภรณ์ อดีตผู้อำนวยการกองพัสดุ E.สลก225/2559
วันที่ 20 เมษายน 2559
นายสุวรรณ สืบจากดี นรช.รุ่น 9 อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 (ปัจจุบันสำนักงานชลประทานที่ 7) ถึงแก่กรรม E.สลก205/2559
วันที่ 19 เมษายน 2559
นายสุวรรณ สืบจากดี นรช.รุ่น 9 อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 (ปัจจุบันสำนักงานชลประทานที่ 7) ถึงแก่กรรม E.สลก205/2559
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพ บิดานายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณE.กษ0201.06/ว1871 ชป.2725/59
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
นายสมพงษ์ บ่างตระกูล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ถึงแก่กรรม (กรมชลประทานกำหนดวันเป็นเจ้าภาพงานศพ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559)E.สลก83/2559
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายธนิต ไทยาภรณ
นายสมพงษ์ บ่างตระกูล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ถึงแก่กรรม E.สลก83/2559
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายบุญเลื่อน บุญเรือง อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ E.กษ0201.06/ว1021 ชป.1431/59
นายไชยฤกษ์ ลักษณโกเศศ บิดานางวัลภา ไวทยาภรณ์ อดีตผู้อำนวยการกองพัสดุ ถึงแก่กรรม E.สลก52/2559
วันที่ 20 มกราคม 2559
นายไพโรจน์ เต็งไตรรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ถึงแก่กรรม E.สลก32/2559
วันที่ 12 มกราคม 2559
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพE.กษ0201.06/ว200 ชป.385/59