วันที่ 30 ธันวาคม 2558
นายชุมพล ฉวีสุข อดีตวิศวกรใหญ่และผู้อำนวยการกองออกแบบ ถึงแก่กรรม(เลื่อนกำหนดวันเป็นเจ้าภาพ) E.สลก1046/2558
นายประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ลำดับที่ 17 ถึงแก่กรรม E.สลก1055/2558
วันที่ 28 ธันวาคม 2558
นายชุมพล ฉวีสุข อดีตวิศวกรใหญ่และผู้อำนวยการกองออกแบบ ถึงแก่กรรม E.สลก1046/2558
วันที่ 22 ธันวาคม 2558
มารดาของนายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน ถึงแก่กรรม E.สลก1036/2558
มารดาของนายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน ถึงแก่กรรม E.สลก1036/2558
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
นายบุญส่ง จิวาลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ถึงแก่กรรม E.สลก1010/2558
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายชัยทรัพย์ ทรัพยสารE.กษ0201.06/ว10037 ชป.18026/58
วันที่ 19 ตุลาคม 2558
มารดาของ นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผอ.งบ ถึงแก่กรรม E.สลก878/2558
วันที่ 19 ตุลาคม 2558
มารดาของ นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผอ.งบ ถึงแก่กรรม E.สลก878/2558
บิดาของนายฎรงศ์กร สมตน ผส.ชป.12 ถึงแก่กรรม E.สลก866/2558
วันที่ 16 ตุลาคม 2558
มารดานายจารึก วัฒนาโกศัย ถึงแก่กรรม (สชป.13 เป็นเจ้าภาพในวันจัทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558) E.สชป13/670/2558 ลก.10957/58
วันที่ 15 ตุลาคม 2558
บิดาของนายฎรงศ์กร สมตน ผส.ชป.12 ถึงแก่กรรม E.สลก866/2558
วันที่ 1 ตุลาคม 2558
พลเอก เทียนชัย จั่นมุกดา อดีตสมุหราชองครักษ์ ถึงแก่กรรม E.สลก806/2558
วันที่ 28 กันยายน 2558
มารดาของ นายธีรวัฒน์ ตั้งพานิชย์ อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม E.สลก796/2558
วันที่ 21 กันยายน 2558
มารดาของ นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย ที่ปรึกษาฯ ด้าน ก่อสร้าง ถึงแก่กรรม E.สลก755/2558
วันที่ 2 กันยายน 2558
บิดาของนายชัยพร ธรรมภักดี ถึงแก่กรรม E.สชป.12.07/676/2558 ลก.9162/58
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม (นายสุนทร มณฑาพันธุ์) E. ผชช.ชป.9/37/2558 ลก7647/58
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
บิดาของนายโฆสิต ล้อศิริรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา/ถึงแก่กรรม E.สลก523/2558
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ขอกำหนดวันเป็นเจ้าภาพ มารดาของนายธงชัย ชูชาติพงษ์ ผชช.ชป.16 ถึงแก่กรรม E.สลก436/2558
วันที่ 24 มิถุนายน 2558
มารดาของนายธงชัย ชูชาติพงษ์ ผชช.ชป.16 ถึงแก่กรรม E.สลก435/2558
วันที่ 12 มิถุนายน 2558
นายนรรัตน์อาสนสถิตย์ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม E.สชป3/1524/2558 ลก.5995/58
วันที่ 3 มิถุนายน 2558
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ ท่านผู้หญิงดัชรีรัช รัชนี E.กษ0201/ว4930 ชป.9802/58
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
กำหนดการงานศพ คุณพ่อวุธ เก่งการช่าง บิดดา นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี E.สลก332/2558
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
นายบุญต่อ ไชยพาณิช ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม E.สชป3/1253/2558 ลก.4907/58
วันที่ 29 เมษายน 2558
บิดาของนายอนันตศักดิ์ แย้มชื่น ถึงแก่กรรม E.สชป6/588/2558 ลก.4296/58
วันที่ 21 เมษายน 2558
พันเอกไสว สงวนพงศ์ บิดานางสาวอัญชลี สงวนพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลถึงแก่กรรม E.สลก242/2558
วันที่ 20 เมษายน 2558
พันเอกไสว สงวนพงศ์ บิดานางสาวอัญชลี สงวนพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลถึงแก่กรรม E.สลก242/2558
วันที่ 16 เมษายน 2558
นายปิณวงศ์ วัฏฏางกูร อดีตหัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน ถึงแก่กรรม E.สลก235/2558
วันที่ 8 เมษายน 2558
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ E.กษ0201.06/ว3272 ชป.6610/58
มารดาของนายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม E.สลก224/2558
มารดาของนายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม E.สลก224/2558
วันที่ 12 มีนาคม 2558
ขอเชิญร่วมพิธีศพ นายเมธา รัชตะปีติ E.กษ2801/ว850 ชป.4880/58
วันที่ 2 มีนาคม 2558
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ E.กษ0201.06/ว1914 ชป.3867/58
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ นางนกแก้ว สุวรรณลักษณ์ มารดานายกู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0201.06/ว1173 ชป.2778/58
วันที่ 28 มกราคม 2558
มารดา นายพิสิษฐ์ วงศ์ฟูเฟื่องขจร อดีต ผชช.บน ถึงแก่กรรม E.สลก61/2558
วันที่ 26 มกราคม 2558
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์บินอับดุลอาซีชอัลชาอูดกษัตริย์องค์ที่6แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียสวรรคต E.กษ0201.06/ว673 ชป.1774/58
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพระราชทานเพลิงศพ E.กษ0201.06/ว687 ชป.1798/58
วันที่ 22 มกราคม 2558
พลเอกธนพล บุณโยปัษฏัมภ์ สามีของนางสมถวิล บุญโยปัษฏัมภ์ อดีตผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชีถึงแก่กรรม E.สลก43/2558
วันที่ 6 มกราคม 2558
บิดาของนายสำเริง แสงภู่วงศ์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ ถึงแก่กรรม E.สลก1/2558
วันที่ 5 มกราคม 2558
บิดาของนายสำเริง แสงภู่วงศ์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ ถึงแก่กรรม E.สลก1/2558