วันที่ 28 ธ.ค. 2561
เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมความพอเพียง E.กษ0232/8927 ชป.16968/61
วันที่ 25 ธ.ค. 2561
นโยบาย No Gift Policy E.อก5102.1.2/4398 ชป.16734/61
วันที่ 19 ธ.ค. 2561
แจ้งย้ายที่ทำการใหมE.นร0601/6320 ชป.16416/61
แจ้งย้ายที่ทำการใหมEสว(สนช)0003/ว6871 ชป16415/61
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ The Room สามเสน E.พิเศษ/กัญญารัตน์ทองปะนะ/2561ชป.16178/61
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. 2562 E.วธ0303/ว6124 ชป.16523/61
วันที่ 12 ธ.ค. 2561
ขอให้กำชับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดวางตนเป็นกลางทางการเมืองและในการเลือกตั้ง E.กษ0202/ว8386 ชป.16036/61
วันที่ 11 ธ.ค. 2561
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2019 E .ลน(นรน)056/2561 ชป.16143/61
วันที่ 29 พ.ย.. 2561
ขอความร่วมมือในการส่งรายชื่อผู้ที่ปฏิบัติงานที่กรมชลประทาน สามเสน และ กรมชลประทาน ปากเกร็ด ที่ต้องการบ้านพักสวัสดิการ E .สลก05/634/2561 ลก 15031/61
วันที่ 26 พ.ย.. 2561
การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2561 E .บว.พิเศษ/2561 ชป15503/61
วันที่ 21 พ.ย. 2561
ขอมอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) E .กษ0201.06/ว9249 ชป15369/61
วันที่ 15 พ.ย. 2561
ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาสำหรับผู้บริหาร : "ฟองสบู่อสังหาฯ: จุดเริ่มต้นของจุดจบ" E .AREA.11/244/61 ชป15199/61
การดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Eกษ0201.06/ว9131 ชป15168/61
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นภาพ และสดับพระธรรมเทศนางานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก Eศพด.589/25614 ชป15178/61
วันที่ 8 พ.ย. 2561
ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนปิดทองหลังพระ E.พิเศษ/วัดปทุมคงคา/1พ.ย.61 ชป14851/61
วันที่ 7 พ.ย. 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ Eกษ0201.06/ว8857 ชป14733/61
วันที่ 5 พ.ย. 2561
ขอความร่วมมือในการจำหน่ายดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค E274/2561/สมาคมปราบวัณโรคฯ ชป14216/61
วันที่ 2 พ.ย. 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ E พม0504/ว3371 ชป14594/61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 Eกษ0201.06/ว8703 ชป14504/61
วันที่ 31 ต.ค. 2561
แจ้งตัดไฟฟ้าตู้เมนไฟฟ้าที่ตั้งอยู่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร Eสลก05/587/2561 ลก.13566/61
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2561 Eกษ0501.0/ว1301 ชป14412/61
วันที่ 29 ต.ค. 2561
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประจำปี 2561 Eกค0901/ว180 ชป14232/61
ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 Eกษ1901/ว251 ชป14323/61
วันที่ 26 ต.ค. 2561
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2561 Eกษ0201.06/ว7276/กฐิน ชป14140/61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบพิจารณาของคณะกรรมมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเลือกตั้ง Eกษ0201.06/ว8475 ชป14152/61
ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 Eกษ1901/ว142ชป13991/61
วันที่ 24 ต.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 Eกษ0201.06/ว7158 ชป13964/61
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Eกษ0201.06/ว7174 ชป13961/61
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 Eกษ0201.06/ว7227 ชป13960/61
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรต่างๆ E.สลก1202/2561
วันที่ 22 ต.ค. 2561
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีองค์การคลังสินค้า ประจำปี 2561 Eอคส.1022/ว.5912 ชป13948/61
ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา" Eสสคท.1297/2561 ชป12860/61
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 Eทส1601.5/ว18690 ชป13853/61
ขอเชิญร่วมกุศลในการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและมอบทุนการศึกษา Eกษ0201.06/ว7162 ชป13838/61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ Eวธ0302/ว5104 ชป13910/61
วันที่ 19 ต.ค. 2561
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี พ.ศ.2561Eกก0201.06/;7123 ชป13749/61
วันที่ 18 ต.ค. 2561
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2561 Eพม0601.01/ว10598 ชป13743/61
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพอัญเชิญพระเกศ ทองเหลือ (เปลวรัศมีแห่งการตรัสรู้) และทอดกฐินสามัคคีมหากุศล มี จำนวน 99 กองบุญ ๆ ละ 9,999 บาท Eพิเศษ.03/2561 ชป13739/61
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2561 Eสธ0301/2875 ชป13738/61
วันที่ 17 ต.ค. 2561
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 Eกษ0201.06/ว7104 ชป13685/61
ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2561 Eกษ0201.06/ว7042 ชป13633/61
วันที่ 16 ต.ค. 2561
ขอเรียนเชิญเป็นแขกวีไอพี และนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าชมงานเป็นหมู่คณะในงาน "เมทัลเล็กซ์ 2018" E.พิเศษ/ศิริรัตน์สังข์วิชัย/5ต.ค.61 ชป13497/61
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) E.กษ0212/ว6907 ชป13429/61
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27และมาตรา 28 E.กษ0201.06/ว8061 ชป13396/61
เชิญร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2561 E.ri.139/2561 ชป13536/61
วันที่ 11 ต.ค. 2561
ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการต้อนรับการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณE.กษ0212/ว2804 ชป13279/61
วันที่ 9 ต.ค. 2561
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช 2561 E.ตผ0009/ว227 ชป13201/61
วันที่ 5ต.ค. 2561
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2561E.กษ0201.06/6810 ชป13140/61
วันที่3 ต.ค. 2561
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561 E.นร0406/10181 ชป13075/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรE.ศธ0526.02/784 ชป13052/61
วันที่1 ต.ค. 2561
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561E.นร1101/ว5932 ชป12982/61
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน E.กษ0201.06/ว6669 ชป12840/61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561 E.กห0425.10/1909 ชป12853/61
เชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร E.ว11096/2561 ชป12932/61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2561 E.สผ0008/ว167 ชป12838/61
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปีพุทธศักราช 2561 E.ยธ02001/4473 ชป12906/61
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 E.สกพอ1002/ว823 ชป12950/61
วันที่ 26 ก.ย.2561
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 E.ทส0504(สทพ.)/ว13 ชป12394/61
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีพุทธศักราช 2561 E.ทส0701/4445 ชป12654/61
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 E.กษ0603/ว26141 ชป12691/61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดแลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น : การรวมกลุ่มธุรกิจในรูปแบบคลัสเตอร์ E.บธ.10301/20499/ว104 ชป12762/61
วันที่ 24 ก.ย.2561
ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2561 E.วธ0401/4189 ชป12623/61
การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 E.สก.มช.ว.130/2561 ชป12191/61
วันที่ 21 ก.ย.2561
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/;6524 ชป12582/61
วันที่ 20 ก.ย.2561
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2561 E.วท0201.1/6417 ชป12437/61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 E.ศธ0526.01/ว1119 ชป12421/61
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประจำปี พุทธศักราช 2561 E.กษ2301/ว2606 ชป12389/61
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีพุทธศักราช 2561 E.มท55011/4830 ชป12370/61
วันที่ 18 ก.ย.2561
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "ITD Research Forum 2018" E.สคพ597 ชป12334/61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา" Eco Innovation Forum 2018" E.55/6494/2561(4) ชป12284/61
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2561 E.ทส0401/ว3448 ชป12215/61
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2561 E.วธ0203.6/3309 ชป12247/61
วันที่ 17 ก.ย.2561
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2561 E.ศธ0513.10102/10636 ชป12269/61
วันที่ 14 ก.ย.2561
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีพุทธศักราช 2561 E.นร1207.2/ว777 ชป.12186/61
เรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง "2 กูรู จับกระแสสินค้าเกษตรนวัตกรรม: ชี้ช่องทาง เพิ่มโอกาสสำเร็จ"E.พิเศษ/สุนิดาอรุณพิพัฒน์/2561 ชป.12162/61
ขอความอนุเคราะห์กิจกรรมพิเศษของสมาคมฯE.ท.ต.น.(จ)130/2561 ชป.12022/61
ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561E.กษ0201.06/ว6294 ชป12150/61
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว7248 ชป.12108/61
วันที่ 10 ก.ย.2561
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว6109 ชป.11842/61
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง E.กค0401.6/ว396 ชป.11919/61
วันที่ 7 ก.ย.2561
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 E.กษ0201.06/ว6096/1 ชป.11774/61
วันที่ 5 ก.ย.2561
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคมE.กษ0201.06/6077 ชป.11713/61
วันที่ 04 ก.ย.2561
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561E.วช0001.3/พิเศษ ชป.11618/61
ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561E กษ0201.06/ว6825 ชป11516/61
ขอเชิญร่วมทำเบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2561E นร0701/ว125 ชป11621/61
วันที่ 30 ส..ค. 2561
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561E ศป0024/ว3106 ชป11399
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561E รภ0001/ว1035 ชป11395
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561E พป0001/ว2016 ชป11407
วันที่ 28 ส..ค. 2561
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561ิE กษ0201.06/ว5872 ชป11247
ขอเรียนเชิญร่วมฟังอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง "ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อรับกระแสดิจิทัล 4.0" E ศธ0522.08(01)/ว2185 ชป.11224/61
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี E กษ0201.06/ว5985 ชป10264
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติและสดับพระธรรมเทศนามหาชาติE นมร.0311/7821 ชป11150
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย E กษ0201.06/ว6590 ชป11142
วันที่ 24 ส..ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์กรอบแบบสำรวจพฤติกรรมการออกลำงกายและเล่นกีฬาของคนไทยแบบ online E กษ0201.06/ว6579 ชป11126

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมและงานสัมมนาทางด้านหุ้นยนต์ อินฟอร์เมติคส์และการควบคุมอัจฉริยะ (RIIT 2018) E RIIT2018/220861/002 ชป11134/61

วันที่ 23 ส..ค. 2561
ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2561 E กษ0901/ว4530 ชป10734/61
วันที่ 16 ส..ค. 2561
ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา E กษ0201.06/ว5981 ชป10464/61
วันที่ 15 ส..ค. 2561
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2561 E กษ2801/ว1992 ชป10487/61
วันที่ 14 ส..ค. 2561
เรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง "ร้านค้าริมทางญี่ปุ่น ค้าผ่านแดนลาว ตลาดชุมชน : ช่องทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย" E.พิเศษ/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย/7ส.ค.61 ชป.10537/61
วันที่ 6 ส..ค. 2561
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี E.กษ0201.06/ว5985 ชป.10264/61
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว5271 ชป.10029/61
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 E.กษ0801/956 ชป.10028/61
วันที่ 26 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว5210 ชป.9776/61
วันที่ 25 ก.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน E.กษ0201.06/ว5515 ชป.9367/61
วันที่ 23 ก.ค. 2561
ขอเรียนเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2561 E.กษ2603/ว93 ชป.9454/61
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2019 E.ลน.(นรน.)026/2561 ชป.9403/61
วันที่ 17 ก.ค. 2561
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 E.กค0413.3/ว315 ชป.9308/61
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี "ช่วยน้องให้ปลอดภัย" E.ศพด.353/2561/อธช. ชป.9141/61
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา และนิทรรศการของ สพธอ."Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance" E.คศ(สพธอ)511.17/ว0593 ชป.9285/61
วันที่ 12 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน E.ทส0501/ว2457 ชป.9142/61
วันที่ 11 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 E.กษ1001/ว1010 ชป.9039/61
วันที่ 9 ก.ค. 2561
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 E.ศธ5202.1/07607 ชป.8862/61
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว4661 ชป.8743/61
วันที่ 2 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "FOSS4G Thailand 2018" E.AIT/14มิ.ย.61 ชป.8418/61
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา DASTA Forum 2018 หัวข้อ ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยในยุค 4.0 E.อพท02/ว813 ชป.8419/61
วันที่ 27 มิ.ย. 2561
สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 E.กษ0201.06/ว4837 ชป.8103/61
วันที่ 26 มิ.ย. 2561
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่แบบสำรวจออนไลนE.พม0504/ว1844 ชป.8145/61
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 E.กษ0401/ว831/อธช. ชป.8086/61
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่44(วทท44) E.วทท44/001/2561 ชป.8151/61
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (GSPA NIDA International Conference 2018) E.ศธ0526.02/524 ชป.8222/61
วันที่ 21 มิ.ย. 2561
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2561 E.พม0701/ว3455 ชป.7851/61
ขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand Competitiveness Conference 2018 E.TMAว124/2561 ชป.7865/61
แจ้งระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 E สมด2.2(3)/64/2561 ลก.7519/61
วันที่ 15 มิ.ย. 2561
ขอเรียนเชิญร่วมการเสวนาเรื่อง "ไทยจะเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร (ยุทธศษสตร์ชาติ 20 ปี) ได้อย่างไร" E.สพท.0116/2561 ชป.7668/61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ E.วน.129/2561 ชป.7683/61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประชุมเครือข่ายรางวัล E.สพช80376/2561 ชป.7654/61
วันที่ 14 มิ.ย. 2561
เรียนเชิญร่วมงาน Manufacturing Expo2018 E.กษ0207/ว4035 ชป.7576/61
การสรรหาปราชณ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 E.อก0803/ว670 ชป.7618/61
วันที่ 11 มิ.ย. 2561
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561" (Trade and Development Regional Forum 2018) E.สคพ333 ชป.7456/61
วันที่ 8 มิ.ย. 2561
เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Aging E.APA018/2561 ชป 7355//2561
วันที่ 6 มิ.ย. 2561
การดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E.กษ0212/ว1540 ชป.7164/61
วันที่ 5 มิ.ย. 2561
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 E.กษ1102/5306 ชป.7122/61
วันที่ 1 มิ.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดัรับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง E.กษ0201.06/ว4168 ชป.7008/61
วันที่ 28 พ.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" E.วช0004/ว3280 ชป.6725/61
วันที่ 21 พ.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง "อาหารปลอดภัยจากผู้ผลิต..ถึงผู้บริโภคอย่างไร" E.กษ0201.06/ว3723 ชป.6366/61
วันที่ 17 พ.ค. 2561
ขอนำส่งแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช" E.กบข.3050/ว3278/2561 ชป.6268/61
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "การเมืองการปกครองไทย 2561 : บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย" E.พป0004/ว1004 ชป.6069/61
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พุทธศักราช 2561 E.กษ0201.06/ว3379 ชป.6197/61
วันที่ 11 พ.ค. 2561
ขอเรียนเชิญเป็นแขกวีไอพี และนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าชมงานเป็นหมู่คณะในงาน "แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018" E.พิเศษ/นางสาวกชสรโตเจริญธนาผล/2561 ชป.5848/61
วันที่ 3 พ.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "นโยบายเกษตรภายใต้หลักการสำหรับการลงทุนอย่างรับผิดชอบภาคการเกษตรและระบบอาหาร" E.กษ0201.06/ว3412 ชป.5600/61
ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด E.กษ0208/726 ชป.5133/61
วันที่ 27 เม.ย. 2561
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงรองศาสตร์ตราจารย์ สุธีร์ ศุภนิตย์E. ศธ0516.12/ว.734 ชป.5319/61
ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน E.ศธ04136.0160/ว076 ชป.5359/61
วันที่ 20 เม.ย. 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0301/ว2051 ชป.4951/61
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "Internet of Things (IOT) ในยุคอุตสาหกรรม 4.0" โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 E.กษ0201.06/ว2971 ชป.4999/61
วันที่ 19 เม.ย. 2561
เปิดรับสมัครนักศึกษา E.วท5307/802 ชป.4918/61
วันที่ 18 เม.ย. 2561
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว2609 ชป.4854/61
วันที่ 3 เม.ย. 2561
ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน E กค0416.4/13210 ชป.4268/61
วันที่ 29 มี.ค.. 2561
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติ "เวทีวัดขนาดใจคนภาครัฐเห็นคนภาครัฐ : สำหรับคนทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน" ครั้งที่ 1 E.มพส.(ว.)008/2561 ชป.4072/61
วันที่ 27 มี.ค.. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง"การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญใน การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อยเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกรฯ" E.กจว.1029/2561 ชป.4002/61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่" E.คศ.081/2560 ชป.3967/61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ E.วธ0301/1398 ชป.3916/61
วันที่ 26 มี.ค.. 2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก E.กค0416.4/ว143 ชป.3921/61
วันที่ 23 มี.ค.. 2561
การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E.กค0402.2/ว146 ชป.3881/61
วันที่ 22 มี.ค.. 2561
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น E.กค0416.2/ว134 ชป.3702/61
วันที่ 16 มี.ค. 2561
การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 E.กษ0201.06/ว2149 ชป.3483/61
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การรับฟังความเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ...." E.รส.ว.908/2561 ชป.3513/61
วันที่ 13 มี.ค. 2561
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน E.กษ0201.06/ว1913 ชป.3283/61
ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาครั้งที่ 188: "นโยบายที่อยู่อาศัย อสังหาฯ และการพัฒนาเมืองไทย" วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย E.TAF.03/219/61/อธช. ชป.3278/61
ซักซ้อมแนวทางการร่างหนังสือราชกาE.กษ0201.06/ว1666 ชป.3068/61
วันที่ 12 มี.ค. 2561
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน E.ศธ0526.01/ศพย./ว003 ชป.3106/61
การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) E.กค0410.2/ว103ชป.3227/61
ขอเรียนเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0 " (KU Research to Business EXPO2018) E.ศธ0513.12505/ว234ชป.3080/61
ขอขอบคุณการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการฯ : geoinfotech 2018 E.วท5307/ว523ชป.3103/61
วันที่ 6 มี.ค.. 2561
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีสานสายใย สายใจ สู่สายตา เพื่อให้คนตาบอดรู้หนังสือและมีงานทำ"E. ศบนล.007/2561ชป.2834/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร E.ศธ6806/พิเศษ ชป.2787/61
การเสวนา เรื่อง "การจัดการช้างป่าบนฐานวิชาการ สู่ความยั่งยืน" E.สอช.196/2561 ชป.2811/61
วันที่ 5 มี.ค.. 2561
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 E.กค0410.3/ว93 ชป.2785/61
วันที่ 28 ก.พ. 2561
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 E.กค0408.4/ว16/อธช ชป.2671/61
วันที่ 26 ก.พ. 2561
กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ E.กค0416.4/ว94 ชป.2522/61
วันที่ 19 ก.พ. 2561
ซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน E.กค0416.4/ว76 ชป.2152/61
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ E.กค0416.4/ว74 ชป.2151/61
วันที่ 13 ก.พ. 2561
ขอแจ้งผลการคัดเลือกหน่วยงานและนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นของมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ.2561 E.7/2561 ชป.1674/61
วันที่ 30 ม.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ E.กค0415.1/ว8 ชป.1193/61
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง E.กค0402.2/ว5 ชป.1196/61
วันที่ 29 ม.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 E.ศธ0513.13102/ปวก.56/ว502 ชป.1114/61
วันที่ 26 ม.ค. 2561
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง E.กค0416.2/ว33 ชป.1119/61
วันที่ 23 ม.ค. 2561
ขอเชิญร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 E.วช0005/ว10437 ชป.709/61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 32 E.ศธ0526.02(3)/ว091 ชป.752/61
วันที่ 22 ม.ค. 2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 E.กค0408.8/ว27 ชป.772/61
แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ E.กค0412.5/ว29 ชป.835/61
วันที่ 11 ม.ค. 2561
ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา Eกค0416.2/ว495 ชป.341/61.
เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) E.กค0402.2/ว494 ชป.316/61
วันที่ 10 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เทคโนโลีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 E.วท5307/ว025 ชป.328/61
การเปลี่ยนสถานพยาบาล E.รง0613/ว0000756 ชป.203/61
วันที่ 8 มกราคม 2561
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Eศธ6931/3281 ชป.119/61
การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน E.กค0412.4/ว491 ชป.96/61
วันที่ 4 มกราคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ E.ศธ0516.15/ร1576 ชป.9/61