สมัครสมาชิก
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
Members : 29461
Content : 44
Web Links : 6
Content View Hits : 136543

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเลขานุการกรม

alt

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ2558 รอบ 11 เดือน alt

สรุปรายงานการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 5 alt


แผนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี 2558 alt


alt
คลิ๊กเพื่อ Download ภาพขนาดเต็ม alt

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน alt

การกำหนดรูปแบบบันทึกเสนอกรม สลก 62/2554 alt

รายงานสรุปผลเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานด้านการเงินและบัญชีกรมชลประทาน alt

English website of the Office of the Secretaryalt

Read more...

 

โครงการสัมมนาดูงาน เรื่อง สรุปบทเรียน AAR เพื่อการพัฒนางาน
ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน
ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

กิจกรรม KM Buddy สลก. สมด.
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558


เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมร่วมกันรดน้ำดำหัว ลนก.

เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 16 เมษายน 2558

ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานเลขานุการกรม
เป็นวิทยากรในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
เรื่อง วิธีการจัดทำรูปแบบหนังสือราชการอย่างไรให้ครั้งเดียวผ่าน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ตึกอำนวยการ

น.ส.อรุณี พงษพรประเสริฐ (ฝบน.)  และนางจันทิมา ชูนุช (สบนก.)
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๗
และรับเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  วันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2558 แก่กรมชลประทาน


การประชุมผู้บริหาร และทีมงานจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม
วันที่ 15 ธันวาคม 2557


การประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 7/2557
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557


การประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 6/2557
วันที่ 14 ตุลาคม 2557


โครงการสัมมนาดูงาน สลก. สัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กรแห่งความสุข

วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557


กิจกรรม KM Buddy สลก. & สมด.

วันที่ 22 สิงหาคม 2557สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินกิจกรรม 5ส.

วันที่ 14 สิงหาคม 2557


 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2557

รธร. คณะผู้บริหาร  ลนก. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยฯ  ร่วมมอบเงินบริจาค

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ 
ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556  เวลา 10.00 น. 
 ณ มูลนิธิฯ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทุบรี
altalt
altalt


Read more...

 
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 111
เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3  อาคารอำนวยการ  กรมชลประทาน  สามเสนRead more...

 

กรมชลประทานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555
ณ วัดบางไผ่ จ.นนทบุรีRead more...

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
ค้นหา

ผู้บริหาร
100.jpg
นาฬิกา
กรุงเทพ
แบบสอบถาม
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเว็ปไซต์ของสำนักงานเลขานุการกรม
 
ใคร..ออนไลน์
We have 14 guests online