คณะผู้บริหารกรมชลประทานและสชป.11 ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นำคณะผู้บริหารกรมชลประทานร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

ด้านสำนักชลประทานที่ 11 นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักฯ นำคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ณ วังศุโขทัย กรุงเทพฯ