สำนักชลประทานที่ 1, 2 และ 4 จัดพิธีดำหัวรองอธิบดีกรมชลประทาน

 

 


          

 

            เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2552 สำนักชลประทานที่ 1, 2 และ 4 ได้ร่วมกันจัดพิธีดำหัวนายมงคล  วิเชียรชิต รองอธบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบริหาร ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่แสดงออกถึงความเคารพ  และขอพรจากท่านรองอธิบดีฯ ตามประเพณีสงกรานต์หรือประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านน้า รวมทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นด้วย

            เมื่อเวลา 18.00น. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 กล่าวขออโหสิกรรมและขอรับพร นายทวี สว่างศรี ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4 ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สชป.1, 3 และ 4 มอบเครื่องไหว้คารวะดำหัวและพานดอกไม้ จากนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นมอบของดำหัวแด่ท่านรองอธิบดีฯ ซึ่งท่านได้กล่าวอโหสิกรรมและอวยพรเนื่องในเทศกาลวันปี๋ใหม่เมืองให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี หลังจากนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับประทานอาหารร่วมกัน