สชป.11 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด และบริเวณใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 สำนักชลประทานที่ 11 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลชลประทาน ได้ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และดูแลสุนัขจรจัดในกรมชลประทานปากเกร็ด และบริเวณใกล้เคียง โดยนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดโครงการฯ กิจกรรมนี้จัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2552 ณ บริเวณอาคารสวัสดิการร้านค้าส่วนที่ 2 (สโมสรเดิม) มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวนประมาณ 300 คน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าควบคุมการขยายพันธุ์โดยการทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิด โดยไม่คิดมูลค่า