ชป.ลำปางร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง

โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ณ โรงเรียนบ้านดอนธรรม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการทุกประเภทที่ต้องดำเนินการเชิงรุกของส่วนราชการ ในจังหวัดลำปาง และไปให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ ซึ่งโครงการชลประทานลำปาง ได้ดำเนินการเปิดคลินิกชลประทานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ อย่างครบวงจรโดยมีนายพิชัย อรุณรัตนาเทวัญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง และเจ้าหน้าที่ชลประทานสัมพันธ์ ได้ให้บริการแก่ประชาชน โดยให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องน้ำ รวมถึงประชาสัมพันธ์งานด้านชลประทาน ซึ่งประชาชนได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างดี