สำนักชลประทานที่ 1 จัดพิธีดำหัวผู้อำนวยการชลประ่ทานที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 สำนักชลประทานที่ 1 จัดพิธีดำหัวนาย สุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักชลประทานที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่แสดงออกถึงความเคารพ และขอพรจากท่านผู้อำนวยการฯ ตามประเพณีสงกรานต์หรือประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านน้า รวมทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นด้วย

เมื่อเวลา 17.00 น. ขบวนแห่ดำหัวได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่อาคารเอนกประสงค์ นาย วีรชัย วราภาสกุล ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ กล่าวขออโหสิกรรมและขอรับพร และนาย จารุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สชป.1 มอบเครื่องไหว้คารวะดำหัวและพานดอกไม้ จากนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นมอบของดำหัวแด่ท่านผู้อำนวยการ ซึ่งท่านได้กล่าวอโหสิกรรมและอวยพรเนื่องในเทศกาลวันปี๋ใหม่เมืองให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 หลังจากนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับประทานอาหารร่วมกัน