กรมชลประทานโดยสชป.8 ส่งกองเชียร์ร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2552 คว้ารางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 มาครอง

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2552  กรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการส่งกองเชียร์เข้าร่วมการประกวดเนื่องในการแข่งขันมหกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  วันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี   2552    ณ    สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ  กรุงเทพฯ    ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการพลเรือนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วัตถุประสงค์เพื่อ  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้มีกิจกรรมร่วมกัน  โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง  ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  19  กระทรวง 

                ในงานนี้   นายทรรศนันทน์   เถาหมอ    ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8   ได้รับมอบหมายจากนายเลิศวิโรจน์    โกวัฒนะ  รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ    นำกองทัพนักกีฬากองเชียร์    เข้าร่วมแข่งขันด้วยตนเอง สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2    มาครองจากผู้แข่งขันทั้งสิ้น   19    กระทรวง   สร้างชื่อเสียงให้กับกระทรวง     นอกจากนั้น  ยังมี  กีฬาฟุตบอลชายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถพิชิตกระทรวงการคลังได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1   มาครอง  อีกด้วย