กรมชลฯชี้แจงชาวบ้านกรณีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จ.ระยอง

นาย ทิวา พรหมอินทร์ นายอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง พร้อมด้วย ผู้แทนจากกรมชลประทานลงพื้น ณ สำนักสงฆ์ถ้ำเขาโบสถ์ เพื่อประชุมชี้แจงกรณีชาวบ้านส่วนหนึ่งในเขต ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ทำหนังสือร้องเรียนถึงคณะกรรมาธิการท้องถิ่น เรื่องไม่ต้องการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ ที่กรมชลประทานเข้าไปดำเนินการศึกษาความเหมาะสม โดยในเบื้องต้นที่ประชุมขอให้นายกอบต.เขาน้อยสำรวจประชามติของชาวบ้านอย่างละเอียดเพื่อหาข้อสรุปทั้งนี้หากมีใครที่ไม่เห็นด้วยกรมชลประทานจะปิดโครงการทันที