อ่างฯประแสร์ต่อยอดระบบส่งน้ำช่วยคนระยองสู้ภัยแล้ง

ระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา โครงการประแสร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ได้ฤกษ์เปิดใช้อย่างเป็นทางการ สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักโครงการขนาดใหญ่ จัดพิธีเปิดยิ่งใหญ่เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นาย สยุมพร ลิ่มไทย เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 25 มีนาคม 2552 โดยมีนายสี่พร มณีโชติ รองอธิบดีกรมชลประทาน นาย สัญชัย เกตุวรชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการขนาดใหญ่ นาย สุรพล ใจยงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 9 และเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้าง 6 โครงการประแสร์ ให้การต้อนรับ

นาย เพิ่มศักดิ์ คิดหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6 กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง เป็นอ่างเก็บน้ำเอนกประสงค์ ที่มีความจุ 248 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ส่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม การบรรเทาอุกภัย เป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ และช่วยผลักดันน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้นทางโครงการประแสร์ ได้ส่งน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกด้านฝั่งซ้าย ประมาณ 54,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2549 สำหรับพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำประแสร์ซึ่งเป็นที่สูง ทางโครงการได้ก่อสร้างระบบส่งน้ำเป็นท่อเหล็ก จำนวน 3 แถว ขนาด 1.40 เมตร ความยาวรวมทั้งสิ้น 25.824 กิโลเมตร ส่งน้ำโดยการสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 เครื่อง ให้กับพื้นที่ชลประทาน 83,000 ไร่ โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2552 และสามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกร ตำบลชุมแสง ตำบลพลตาเอี่ยม ตำบลวังจันทร์ ตำบลกระแสบน ตำบลทางเกวียน และตำบลวังหว้า ในเขตอำเภอวังจันทร์ กว่า 83,000 ไร่ และทำให้สวนผลไม้ที่กำลังติดดอกออกผลในช่วงฤดูแล้ง ปี 2552 นี้ได้รับน้ำไปอย่างเต็มที่