คณะเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธี

“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”


            เนื่องในวโรกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ   วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในเวลา 08.30 น. เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร ในการนี้                 นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่               เข้าร่วมพิธีฯ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   นายอมรพันธุ์ นิมานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดพิธีฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 คณะเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 เข้าร่วมพิธีฯ