สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน

 

                                เมื่อวันอังคารที่ 31  มีนาคม 2552 เวลา 8.15 น. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  และวันข้าราชการพลเรือน  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการและภาคเอกชนทุกหมู่เหล่า  แสดงความจงรักภักดีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

                โดยในเวลา 09.00 น. นายอมรพันธุ์  นิมานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์  และกล่าวถวายราชสดุดี " พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทาน  และอ่านสารของนายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจำปี  2551 พร้อมทั้งให้โอวาท  หลังจากนั้นประธานฯ และผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์

*****************************

 

 

นายอมรพันธุ์  นิมานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธีกล่าวถวายราชสดุดี

และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานในวันข้าราชพลเรือน

นายอมรพันธุ์  นิมานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธีมอบเกียรติบัตร

แก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี  2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์