กรมชลประทาน ขานรับนโยบายรัฐฯ กระตุ้นเศรษฐกิจ จ่าย "เช็คช่วยชาติ" ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิในส่วนกลางแล้วกว่า 3,500 ราย

กรมชลประทาน ได้มอบหมายกองการเงินและบัญชี ทำการจ่าย “ เช็คช่วยชาติ” ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้แก่ผู้มีสิทธิในส่วนกลาง ทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน ทั้งสิ้นจำนวน 3,567 คน คิดเป็นเงิน 7,134,000 บาท เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องน้ำทิพย์ อาคารสโมสร กรมชลประทาน สามเสน