สชป.11 จ่ายเช็คช่วยชาติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักฯ

นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานจ่ายเช็คช่วยชาติให้แก่คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 11 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552 ณ ที่ทำการสำนักชลประทานที่ 11 รวมทั้งสิ้น 847 ราย