ผวจ.พิจิตรร่วมกับกรมชลประทานบินสำรวจพื้นที่เตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 นาย สมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนาย ธนู โพธิ์เอี้ยง ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 3 และนายประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร นำคณะสื่อมวลชนบินสำรวจดูพื้นที่บริเวณที่ประสบปัญหาภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านเพื่อหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ