ผส.ชป.16 ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างในจังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 นาย อรรถพร ศุภมนตรี ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 และคณะเดินทางตรวจความก้าวหน้างานซ่อมแซมปรับปรุงก่อสร้างที่เกาะยะระโตดใหญ่ ยะระโตดนุ้ย เกาะยาว เกาะปูยู ในเขตจังหวัดสตูล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินงานรวม 24 กิจกรรม วงเงิน 75,344,500 บาท เริ่มงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ผลงานถึงวันที่ 20 มกราคม 2552 มีความก้าวหน้ากว่า 90% และจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้