ผอ.สำนักงานก่อสร้าง 5 (โครงการท่าด่าน) จัดนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง

นายประดิษฐ์ กลิ่มจิตร ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 5 (โครงการท่าด่าน) และเจ้าหน้าที่ของโครงการ จัดนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมงานก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก สัญญาที่ 4 (โครงการอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง บริเวณ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งประกอบด้วย คลองซอย 1 ซ้าย-คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย2 คลองแยกร่วม คลองซอย1ซ้าย-คลองแยกร่วม คลองซอย1ขวา-คลองแยกร่วม และประตูระบายน้ำปากคลอง1(ทรายมูล) ซึ่งงานที่ดำเนินการเป็นงานด้านการขุดลอก ปรับขยายและดาดคอนกรีตคลองเดิม โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี และขณะนี้ผลการดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้แล้ว