สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธี

“เทิดพระเกียรติ พระเจ้ากาวิละ”

 

     ด้วยในวันพฤหัสบดีที่  5  กุมภาพันธ์  2552  เป็นวันครบรอบ 37 ปี             ของการเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 จึงได้จัดงาน            “เทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ” ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ  เพื่อเทิดทูน             และรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษชาวล้านนา  และวีรกรรมของพระเจ้ากาวิละ   ที่ได้นำกำลังชาวบ้านเข้าร่วมกับกองทัพพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าตีขับไล่ข้าศึกออกจากเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จ  ในโอกาสนี้ นายอนันต์  ดำสุวรรณ ผู้อำนวยการ                 ส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 ได้เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วย

 

       พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ

นายอนันต์  ดำสุวรรณ  ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล  พร้อมคณะเจ้าหน้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ    บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ

 พิธีถวายพุ่มสักการะ

 

 

นายอนันต์  ดำสุวรรณ  ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลพร้อมคณะเจ้าหน้าร่วมพิธีถวาย พุ่มสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ    บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ