ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติฯ งาน “ใต้ร่มพระบารมี ที่ห้วยฮ่องไคร้”

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2552

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ชื่องาน  “ใต้ร่มพระบารมี ที่ห้วยฮ่องไคร้” ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2552  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรและชีวิตประจำวัน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการภาพทรงงานและประมวลพระราชดำริ การบรรยายพิเศษโดย ฯพณฯ องคมนตรี การสัมมนาวิชาการ การประกวดและการแข่งขันผลิตผลทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงผลผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และการสาธิตการฝึกอาชีพต่างๆ เช่น  การทำแหนมเห็ด แหนมหมู ข้าวเกรียบผัก และข้าวเกรียบผลไม้ เป็นต้น

โดยเมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 น. ฯพณฯ องคมนตรี อำพล  เสนาณรงค์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน  ในการนี้ นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมด้วยผู้บริหารกรมชลประทาน  นายมงคล  วิเชียรชิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายเทอดศักดิ์  บุณยขจร วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและโครงการ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 นายประดับ  กลัดเข็มเพชร  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ  รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมพิธีและเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก 

*******************************************************

 

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 นายประดับ  กลัดเข็มเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรี อำพล  เสนาณรงค์ ประธานในพิธี ขณะมาถึงบริเวณงานพร้อมกับ  นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ฯพณฯ องคมนตรี อำพล  เสนาณรงค์ ประธานในพิธี นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด

 

ฯพณฯ องคมนตรี อำพล  เสนาณรงค์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในนามของจังหวัดเชียงใหม่และคณะทำงานศูนย์ฯ

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการสำนักงาน กปร. กล่าวรายงาน

 

 

ฯพณฯ องคมนตรี อำพล  เสนาณรงค์ กล่าวเปิดงาน และลั่นฆ้องชัยเปิดงาน

ฯพณฯ องคมนตรี อำพล  เสนาณรงค์ ตัดริบบิ้นหน้าบริเวณสถานที่จัดนิทรรศการ

ฯพณฯ องคมนตรี อำพล  เสนาณรงค์ ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศการภาพทรงงานและ

ประมวลพระราชดำริ

ฯพณฯ องคมนตรี อำพล  เสนาณรงค์ ประธานในพิธี ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

รายการเวทีชาวบ้าน “ตามรอยเท้าพ่อ”

ฯพณฯ องคมนตรี อำพล  เสนาณรงค์ และแขกผู้มีเกียรติชมบริเวณงาน

 

 

ภายในบริเวณงาน

 

ภายในบริเวณงาน