สมาคมศิษย์เก่าการชลประทานร่วมแสดงมุทิตาจิตพระคุณครู อาจารย์จาริน อัตถะโยธิน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 87 ปี อาจารย์จาริน อัตถะโยธิน ณ อาคาร สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายมงคล วิเชียรชิต รอง อธิบดีฝ่ายบริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ร่วมงานกว่า 120 คน

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจเริ่มต้นด้วยการสักการะอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู จากนั้น คณะศิษย์เก่าได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์จาริน อัตถะโยธิน พร้อมทั้งรับคำอำนวยพรจาก อาจารย์ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการดังกล่าวแล้วได้ร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นนายวีระ วงศ์แสงนาค นายกสมาคมฯ ได้มอบเงินเพื่อแสดงมุทิตาจิต เป็นค่ารักษา พยาบาลแด่อาจารย์จาริน อัตถโยธินด้วย