รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานวันแรก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 (เวลา 07.00 น.) นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสักการะศาลพ่อปู่ ศาลแม่ย่าทิพย์มงคลชัยวารี และพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมชลประทาน ในโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เป็นวันแรก โดยมีรองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมฯร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ก่อนจะเดินทางไปร่วมประชุมที่รัฐสภา