ผส.ชป. 2 ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดน่าน

นาย อาณัติ พัฒนพิโดร ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 เดินทางไปประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 ณ โครงการชลประทานน่าน โดยมีนาย ประสพ ศรีสายเชื้อ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ให้การต้อนรับ และนาย ปริญญา เวชอนุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 บรรยายสรุป ทั้งนี้ได้นำคณะ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 ไปดูงานภาคสนามที่โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน ตำบลภูซาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อตรวจสภาพพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จอีกด้วย