ผส.ชป.14 เป็นประธานประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ

 

นาย จรูญ พจน์สุนทร ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 11 – 18 มกราคม 2552 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

- 11 มกราคม 2552 เวลา 10.00 น. กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม จ. ประจวบคีรีขันธ์ สถานที่ ห้องประชุมหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม

- 16 มกราคม 2552 เวลา 14.00 น. กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม จ.เพชรบุรี สถานที่ บ้านนายช้วน บัวสด ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี

- 17 มกราคม 2552 เวลา 10.00 น. กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด จ.เพชรบุรี สถานที่ ศาลากลางหมู่บ้าน ม.7 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
- 17 มกราคม 2552 เวลา 14.00 น. กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย จ.เพชรบุรี สถานที่ บ้านผู้ใหญ่อุดร หมั่นมณี บ้านเลขที่ 2 หมู่ 8 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

- 18 มกราคม 2552 เวลา 10.00 น. กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทรายหุบ-กะพง จ.เพชรบุรี สถานที่ ที่ทำการสหกรณ์หุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี