รธร.เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่

นายมงคล วิเชียรชิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ณ วัดท่าจำปี ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมียอดเงินที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญเป็นเงิน 556,245 บาท ถวายแก่ครูบา
เจ้าดวงดี สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดท่าจำปี เพื่อสมทบทุนกองทุนมูลนิธิของพระมงคลวิสุต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552