คณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณดูงานและตรวจราชการ

ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 1

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551  คณะเจ้าหน้าที่จากส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 สำนักงบประมาณ  นำโดยนายธนา  จานุสรณ์  ผู้อำนวยการส่วน  เดินทางดูงานและตรวจราชการในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 1  โดยในเวลา 09.00 น. คณะฯ รับฟังบรรยายสรุปแผนงานโครงการชลประทานขนาดกลางและงานซ่อมแซมต่อโครงการที่มีราคาเกิน 10 ล้านบาท ที่จะขอตั้งงบประมาณปี 2553 ณ ห้องประชุม สำนักชลประทานที่ 1 โดยมีนายสุเทพ น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับและเป็นประธานที่ประชุม

หลังจากนั้นช่วงบ่ายในเวลา 13.00 น. คณะฯ ได้เดินทางไปดูงานที่โครงการฝายหนองสลีก จังหวัดลำพูน  และตรวจดูพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

เวลา 09.00 น. คณะฯ รับฟังการบรรยายสรุปแผนงานที่จะขอตั้งงบประมาณปี 2553

โดยมีนายสุเทพ  น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เป็นประธานในการประชุม

 

ช่วงบ่ายฯ คณะฯ เดินทางไปดูงานที่โครงการฝายหนองสลีก จังหวัดลำพูน

 

 

คณะฯ ตรวจดูพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่