สำนักชลประทานที่ 1 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีภายในกรมชลประทาน ประจำปี 2551

              ตามที่กรมชลประทาน โดยคณะกรรมการสวัสดิการการส่งเสริมกีฬากรมชลประทาน ได้จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2551 ขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2551 ซึ่งนายวีระ  วงศ์แสงนาค  รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ณ สนามน้ำแก้จน  กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี  วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  นอกจากนี้ยังเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนกรมชลประทานเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่นอีกด้วย 

         การจัดการแข่งขันฯ แบ่งหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานเป็น 4 กลุ่มสี ได้แก่ สีฟ้า สีส้ม สีเขียว และสีชมพู ซึ่งสำนักชลประทานที่ 1 อยู่ในกลุ่มสีส้ม และมีกีฬาแข่งขัน 15 ประเภท อาทิเช่น ฟุตบอล ปาเป้า แอโรบิค เทนนิส ฯลฯ และการประกวดขบวนพาเหรดซึ่งกลุ่มสีส้มชนะเลิศการประกวด รวมทั้งชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดกองเชียร์ในครั้งนี้อีกด้วย

                                        

 

ขบวนพาเหรดกลุ่มสีส้ม

 

 

ขบวนพาเหรดกลุ่มสีส้ม

 

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน

นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ประธานพิธีเปิด

 

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1

และผู้บริหารกรมชลประทานเข้าร่วมพิธีเปิด

 

 

กองเชียร์กลุ่มสีส้ม ชนะเลิศอันดับ 3

 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1