จนท.จากศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติเยี่ยมชมกรมชลประทาน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 นาย วีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมชลประทานให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล กับพลโท ประสูติ รัศมีแพทย์ และคณะติดตามภารกิจเร่งด่วน จากศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 10 ท่าน ซึ่งเข้าเยี่ยมชมกรมชลประทาน เพื่อรับทราบสถานภาพการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในส่วนของระบบเก็บกักน้ำ การระบายน้ำ ระบบความปลอดภัยเขื่อน พร้อมด้วยแผนรองรับเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพื่อให้การบริหารจัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้ฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันได้