18 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ขานรับโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี" ร่วมแข่งขันกีฬมเชื่อมความสามัคคีภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแข่งขันกีฬา เชื่อมความสามัคคีภายในองค์กร ภายใต้โครงการ “ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี” โดยมีนาย สมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน มีนาย ธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน นาย วีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีกเป็นจำนวนมาก

นาย สมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังภายหลังเป็นประธานพิธีแข่งขันกีฬาโครงการ “ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี” ณ สนามกีฬาน้ำแก้จน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี ว่าตามที่รัฐบาลกำหนดจัดโครงการ “ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี” ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีความห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ปวงชนชาวไทยมีความสมัครสมาน สามัคคีกลมเกลียว ก่อเกิดความสมานฉันท์ทั้งในระดับองค์กร และระดับชาตินั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระราชทาน ธงสัญลักษณ์โครงการดังกล่าว และได้ดำเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในสังกัดมาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2551 และเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี” ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด

ทั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม ทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน และมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ กอล์ฟ กอล์ฟทิป เปตอง วิ่งกระสอบ เทินของสัมพันธ์ กินวิบาก เก้าอี้ดนตรีตาบอดสัมพันธ์ ขี่ม้าก้านกล้วย กีฬาชักเย่อ และฟุตบอลนัดพิเศษที่ชิงชัยกันระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ พบกับ สุภาพสตรีกระทรวงเกษตรฯโดยมีผู้เล่น 11 ต่อ 20 คน ซึ่งบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้รับเสียงเชียร์ จากกองเชียร์รอบสนามดังกึกก้อง โดยหน่วยงานที่คว้าเหรียญชัยไปมากที่สุดคือ กรมชลประทาน