สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ

“ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2551 ”

 

 

             เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2551  จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2551 ” เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดีของประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพ  และในโอกาสมหามงคลนี้  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 1 ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจังรักภักดีกันอย่างพร้อมเพรียง

          ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551

·   เวลา 06.00 น. นางเสาวนีย์  เมฆากุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 1 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์  จำนวน 199 รูป ณ ข่วงประตูท่าแพ

·   เวลา 08.15 น. นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

·   ต่อมาในช่วงค่ำ เวลา 18.00 น.  นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 และนายประดับ  กลัดเข็มเพชร  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ถวายพานพุ่มสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอคำหลวง สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์  2549  

                                                       

 

   

พิธีทำบุญตักบาตร ณ ข่วงประตูท่าแพ

บริเวณปรัมพิธี ณ ข่วงประตูท่าแพ

 

นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภริยา ประธานพิธี

 

 

นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

พระสงฆ์ให้ศีล

 

 

นางเสาวนีย์  เมฆากุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่

สำนักชลประทานที่ 1 รับศีลและตักบาตรพระสงฆ์

 

   

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี

 

นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

ประธานพิธี  กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

 

ประธานพิธีและผู้แทนคณะบุคคล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

 

นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ลงนามถวายพระพร

 

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ณ หอคำหลวง สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์  2549

นายชลิต  ดำรงศักดิ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยนายสุเทพ น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 และนายโสภณ  ธรรมรักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา สำนักงานก่อสร้าง 1 เข้าร่วมพิธีฯ    

 

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1

นายโสภณ  ธรรมรักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา สำนักงานก่อสร้าง 1 ถวายพานพุ่มสักการะ

คณะเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน

 

การจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ

 

 

งานประชาสัมพันธ์  สำนักชลประทานที่ 1