อธิบดีกรมชลประทานนำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่ 11 จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยมีนาย ธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมชลประทาน คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลประทาน และครอบครัว จำนวน ๘๐๐ คน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสวัสดิการร้านค้า ส่วนที่ ๒ ( สโมสรเดิม) กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี