สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีอันเชิญและพิธีสมโภชพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ 

สมถะวิปัสสนากรรมฐาน วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่

             

                        ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 15.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีอันเชิญและพิธีสมโภชพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ  สมถะวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ได้มาจากใบโพธิ์ทองแดงจำนวน 179,500 ใบ ที่ผู้เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550) ร่วมเขียนข้อความถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 และนำมาหล่อเป็นพระพุทธรูป  โดยมีการทำพิธีหล่อแบบล้านนาโดยพระพราหมณ์ เพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน 2 วโรกาส คือ องค์พระสีขาว ในวโรกาสทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี (ใบโพธิ์จำนวน 111,525 ใบ) องค์พระสีทอง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา (ใบโพธิ์จำนวน 67,975 ใบ)

ในการนี้  นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 และคณะเจ้าหน้าที่  ได้เข้าร่วมขบวนแห่และพิธีสมโภชพระพุทธรูปในครั้งนี้ด้วย

 

ขบวนแห่พระพุทธรูป  อันเชิญถึงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  ในเวลา  18.00 น.   

 

คณะเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมขบวนแห่

 

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภช

 

นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 และเจ้าหน้าที่ระหว่างพิธีฯ

 

นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 สักการะพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ

 

พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ  สมถะวิปัสสนากรรมฐาน องค์พระสีขาวและองค์พระสีทอง

ประดิษฐาน ณ บริเวณมณฑลพิธี

 

 

 

บริเวณมณฑลพิธี

 

งานประชาสัมพันธ์

สำนักชลประทานที่ 1