คณะผู้บริหารกรมชลประทานร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นาย ธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทานนำคณะผู้บริหารกรมชลประทานร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ