สำนักชลประทานที่ 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ

พลังของแผ่นดิน ประจำปี 2551

 

 

                  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประจำทุกปีในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษา

              สำนักชลประทานที่ 1 ได้จัดพิธีถวายสัตย์ฯ ประจำปี 2551 ขึ้น พร้อมกันกับส่วนกลาง ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม  2551 เวลา 08.00 น.    อาคารเอนกประสงค์  โดยนายสุเทพ  น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1  ประธานในพิธีฯ  กล่าวนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในครั้งนี้                 

                                 

+++++++++++++++++++++++++++++

 

สำนักชลประทานที่ 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ

พลังของแผ่นดิน ประจำปี 2551

นายสุทพ  น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1  ประธานพิธีฯ  ถวายความเคารพ

พระบรมสาทิสลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนชัยถวายพระพร

นายสุทพ  น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1  ประธานพิธีฯ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ

ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมี

หลังเสร็จพิธีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

งานประชาสัมพันธ์  สชป.1