สำนักชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการ

งาน “ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง”1-10 ธันวาคม 2551

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน “ ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2551       ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ให้พสกนิกรไทยและชาวต่างชาติได้รับทราบอย่างกว้างขวาง และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมแสดงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2551 นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งสำนักชลประทานที่ 1  เป็นตัวแทนกรมชลประทานได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วย

                   โดยในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง ” ในเวลา 18.09 น.  ณ บริเวณลานราชพฤกษ์  หน้าหอคำหลวง ในการนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล ผู้บริหารระดับสูงทุกกรมของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งนายสุเทพ  น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1  เป็นผู้แทนกรมชลประทานเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้    

      

นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

 

นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวรายงานต่อประธานพิธี      

 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน    

 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์  ประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้มีเกียรติ

 

เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

 

 

 

นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 

และนายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่

ตรวจความพร้อมบูธนิทรรศการก่อนพิธีเปิด

 

 

 

 

 

บริเวณบูธนิทรรศการของสำนักชลประทานที่ 1