คณะผู้บริหารกรมชลฯ มอบกระเช้าแด่คณะรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรฯ

นาย ธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน นำคณะผู้บริหารของกรมชลประทานมอบกระเช้าดอกไม้ แด่นาย สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย สมพัฒน์ แก้วพิจิตร และนาย ธีระชัย แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551

ทั้งนี้ นาย สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ได้กล่าวความรู้สึกกับข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า “ ช่วงเวลาเกือบ 10 เดือนที่ทำงานที่กระทรวงเกษตรฯมารู้สึกผูกพันและได้เห็นโครงการดีๆเกิดขึ้นมากมาย แต่ยังไม่ทันได้เห็นผลสำเร็จก็ต้องมาสะดุดกับปัญหาทางการเมืองเสียก่อน จึงอยากฝากให้ข้าราชการทุกหน่วยงานช่วยสานต่อโครงการต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะนโยบายเกษตรเพื่อเกษตรกรที่ได้วางไว้ เพราะถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง”