คณะผู้บริหารนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นาย ธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทานนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานกว่า 300 คน ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมกันตักบาตรพระภิกษุ จำนวน 82 รูป และปล่อยปลาบริเวณท่าเรือกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ณ กรมชลประทาน สามเสน

กรมชลประทาน ปากเกร็ด

สำหรับในส่วนภูมิภาค ที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ส่วนฝึกอบรม คณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด เข้าร่วมกว่า 300 คน

สำนักชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันเดียวกัน สำนักชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี นาย ปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13 ได้นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวนมากเช่นกัน