กรมชลประทานร่วมจัดนิทรรศการงาน "ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง" 1-10 ธันวาคม 51 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน “ ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง” ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2551 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ให้พสกนิกรไทยและชาวต่างชาติได้รับทราบอย่างกว้างขวาง และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมแสดงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2551 นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งกรมชลประทานได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วย

บรรยากาศในพิธีเปิดงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2551

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมว.กษ. กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

และนายวิบูลย์  สงวนพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1

และนายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ตรวจความพร้อมบูธนิทรรศการก่อนพิธีเปิดงาน